งานครบรอบ 72 ปี โรงเรียนฉิมพลี
12 ธันวาคม 2552
ณ โรงเรียนฉิมพลี สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมวันสุนทรภู่
26 มิถุนายน 2552
ณ โรงเรียนฉิมพลี สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

 

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
5 กุมภาพันธ์ 2552
ณ โรงเรียนฉิมพลี สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

 

กิจกรรม ChimpleeEnglishCamp
29 มกราคม 2552
ณ โรงเรียนฉิมพลี สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

 

 

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ
28 มกราคม 2552
ณ โรงเรียนฉิมพลี สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

 

กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ
21 - 22 มกราคม 2552
ณ ห้องประชุมโรงเรียนฉิมพลี สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

 

กิจกรรมวันเด็ก / กีฬาสี
9 มกราคม 2552
ณ โรงเรียนฉิมพลี

 

 

 

 

 

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด
17-19 ธันวาคม 2551
ณ ค่ายโรงเรียนคลองวิทยาลงกรณ์