ทรูปลูกปัญญา และ บริติช เคานซิล ประกาศผลคุณครูที่ผ่านเข้ารอบ
6 รร. สุดท้ายหลังจบหลักสูตร 120 ชม. ภายใต้โครงการ “English We Can”
เพื่อคัดเลือกหาผู้ชนะเลิศ Best English School ไปทัศนศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ     กรุงเทพฯ วันที่ 17 ธันวาคม 2556 – โครงการ English We Can โดยทรูปลูกปัญญา ร่วมกับ บริติช เคานซิล ประเทศไทย จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร “English for Teaching” แก่คุณครูทั้ง 40 ท่าน ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ โดยผู้เชี่ยวชาญจากบริติช เคานซิล เป็นระยะเวลา 120 ชั่วโมง (ตั้งแต่ ก.ค.-ธ.ค.56 ระยะเวลา 6 เดือน) ซึ่งได้เรียนรู้หลักสูตรทันสมัย ที่ผสมผสาน 3 รูปแบบการเรียน ทั้งการเรียนในห้องเรียนที่บริติช เคานซิล กรุงเทพฯ เรียนออนไลน์ และประชุมทางไกลแบบอินเตอร์แอ็คทีฟผ่านโปรแกรม iMeeting ที่ทันสมัยของทรู พร้อมกันนี้ ได้ประกาศรายชื่อคุณครูที่เข้ารอบ 6 คนสุดท้าย เพื่อตัดสินหาโรงเรียนชนะเลิศ"Best English School" รับรางวัลทัศนศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา 1 สัปดาห์ รวมมูลค่ากว่า 600,000 บาท ซึ่งทางโครงการฯจะได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมและประเมินผลโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 6 โรงเรียน โดยจะพิจารณาจากการนำความรู้ เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษที่ได้รับการอบรมไปขยายผลต่อยอดถ่ายทอดความรู้สู่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม รวมถึงความตั้งใจและการมีส่วนร่วมในการเข้าอบรมด้วย

รายชื่อคุณครูคนเก่งที่มีผลงานโดดเด่น 6 คนสุดท้าย
     1. คุณครู สืบสาย ไชยศิลป์ ร.ร.บ้านปรางค์ จ.น่าน
     2. คุณครู หสต์กมล ดวงมณี ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล จ.ศรีสะเกษ
     3. คุณครู ปิติพร ธรรมราช ร.ร.เพียงหลวง 1 จ.เชียงใหม่
     4. คุณครู แน่งน้อย คล้ายทอง ร.ร.วัดธรรมิการาม จ.ลพบุรี
     5. คุณครู พชรวรรษ จอมโนนเขวา ร.ร.บ้านแม่คำ จ.เชียงราย
     6. คุณครู สุทัศน์ ขันแก้ว ร.ร.บ้านสันทราย จ.เชียงราย


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มบริษัททรู
รมมุก เพียจันทร์ rommuk_pia@truecorp.co.th
มัฆวาน โมฬีชาติ makkawan_mol@truecorp.co.th
โทร. 0-2615-9431 โทรสาร 0-2615-9615


                                        ******************************************