โรงเรียนวัดหัวลำโพง    728/1      ถนนสี่พระยา    แขวงสี่พระยา   เขตบางรัก   กรุงเทพมหานคร  105000   02-2333730
หน้าหลัก   งานวิชาการ  / งานปกครอง / งานธุรการ / งานอาคารสถานที่ / งานบริการ / งานชุมชน
   

โครงการเด่นของโรงเรียน

 

          

 

ชื่อโครงการ
ผู้รับผิดชอบ
งานบริการ
โครงการอาหารปลอดสารบอแรกซ์ในโรงเรียน
อ.พรทิพย์
โครงการพัฒนาการบริการอาหารเช้าและอาหารกลางวัน
อ.พรทิพย์
โครงการสร้างสุขยิสัยในการรับประทานอาหาร
อ.วลีนุช
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
อ.สมหมาย
โครงการส่งเสริมดื่มนมเพื่อสุขภาพ
อ.วลีนุช