....มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ (Teach For Thailand) ได้ร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดค่ายฤดูร้อน 3 สัปดาห์ สำหรับเตรียมความพร้อมของนักเรียนที่กำลังจะเลื่อนชั้นขึ้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ใน 3 รายวิชา คือวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ซึ่งจะครอบคลุมสาระและจุดประสงค์การเรียนรู้ที่จำเป็น นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายฤดูร้อนจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ดูรายละเอียดได้ที่ News

Notification
Webboard
Bma Policy
Aboutus
School Webทรูปลูกปัญญา
และ บริติช เคานซิล
ประกาศผลคุณครูที่ผ่าน
เข้ารอบ6 รร. สุดท้าย
หลังจบหลักสูตร 120 ชม.
 

ทรู นำสุดยอดคุณครู
ในโครงการทรูปลูกปัญญา
25 ท่าน ทัศนศึกษา
ณ ประเทศเกาหลี ประจำปี 2556
 

ทรู จับมือ
บริติช เคานซิล ประเทศไทย
จัดโครงการ
“English…We Can”
 

ทรู จับมือ
องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เปิดค่ายเยาวชนทรู
ครั้งที่ 7 ประจำปี 2556
 

ทรู เชิญชวนครู
กว่า 4,000 โรงเรียน
ในความดูแลของ
“ทรูปลูกปัญญา”
ทั่วประเทศ
 
 
 
 


เพิ่มเติมร่วมเล่นเกมส์


TV3|TV5|TV7|
MCOT|NBT|
THAI PBS
|
TrueVisions|TGN
ชมรายการ
ผู้ว่า ฯ กทม. ออนไลน์
ย้อนหลัง

Hi-Speed | 56 K


ไทยรัฐ
คมชัดลึก
เดลินิวส์
สำนักข่าวไทย
เครือมติชน
Student-weekly
Bangkok Post
 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเป็นยุวทูตกรุงเทพมหานคร (กิจกรรมที่ ๒ ระยะที่ ๒) โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองยาชิโย (รุ่นที่ ๒๓)

 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนในโครงการฟูกุโอกะ รอบ ๒

 เชิญชวนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมประกวดโครงการยุวชนประกันภัยปี ๒๕๕๗ เปิดรับสมัครและส่งใบสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ ดูรายละเอียดได้ที่เอกสารประกอบข่าว

 ประชาสัมพันธ์การอบรมโครงการการจัดการองค์ความรู้ \"ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์\" วันที่ ๑ - ๒ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศาตราจารย์ สังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 ประชาสัมพันธ์...ประกวดเรียงความ และคลิปวีดิโประกอบเพลง ภายใต้กรอบความคิด ทุกวัน...เป็นวันของครอบครัว หมดเขต ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗

 ค่ายพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๓ เมษายน ๒๕๕๗ ณ บรุคไซด์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท จังหวัดระยอง

 พิธีมอบรางวัลการประกวด/แข่งขันความสามารถด้านคณิตศาสตร์สำหรับครูและนักเรียน วันพุธที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางปะกอก สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ

 ด่วน...ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติการสอนในโครงการ Teach for Thailand

 ประชาสัมพันธ์...โรงเรียนที่ต้องการพื้นที่เว็บไซต์ของโรงเรียน สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

 เชิญโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง สานต่อโครงการไอทีตามพระราชดำริฯ เพื่อพัฬฒนาเยาวชนก้าวสู่ศตวรรษที่ ๒๑ วันพฤหัสบดีที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ (ไม่เสียค่าใช่จ่าย)

   
  ข่าวเพิ่มเติม


E-Learning

ห้องเรียน Online เพื่อสนับสนุนครู นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน


E-Media
สื่อการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายใต้ชื่อ Multimedia e-Learning หรือศูนย์บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์กลางในการให้บริการสื่อการเรียนรู้ สังคมแห่งโลกการเรียนรู้ที่ไร้พรมแดนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นคลังข้อมูลของสื่อการเรียนรู้ดิจิตอลให้กับนักเรียน ข้าราชการครู และผู้สนใจทั้งในสังกัด และนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร


E-Directory
ศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้จากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ระดับชั้น ป.๑ - ม.๓ ใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนภูมิปัญญา และเน้นการเรียนรู้ตลอดเวลา


E-Profile
ศูนย์รวมข้อมูลของโรงเรียน ผู้บริหาร ครู แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ๑ โรงเรียน ๑ ผลิตภัณฑ์ของโรงเรียน ๑ โรงเรียน ๑ หนึ่งการเรียนรู้ ข้อมูลครูภูมิปัญญาของโรงเรียนและ กรรมการสถานศึกษา
 •  การประเมินโครงการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานคร โดยนายไพโรจน์ กระโจมทอง [งานวิจัย]

 •           บทคัดย่อ ชื่อเรื่องวิจัย

  การประเมินโครง..

 •  มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา [มาตรฐานวิชาชีพ]

 •           เอกสาร..
   
     
  เปลี่ยนรหัสผ่าน ข่าวเกียรติยศโรงเรียน
   
  Activity เพิ่มเติม
   
  Download
   
 • Power Point...การจัดการเรียนร่วม / เรียนรวม...

 •  
 • เอกสาร...หลักเกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ...

 •  
 • ข้อมูล e-mail addres และหมายเลขโทรศัพท์ ของศึกษานิเทศก์ ส...

 •  
 • รายชื่อศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโรงเรียนใน ๘๐ เครือข่าย...

 •  
 • อาเซียน...ประเทศไทยกับอาเซียน...

 •  
 • อาเชี่ยน...ประเทศไทยกับการพัฒนาอาเชี่ยน...

 •  
 • อาเชียน...กฎบัตรอาเชียน...

 •  
 • อาเชียน...การ์ตูนอาเชียน...

 •  
 • อาเชียน...หนังสือแนวทางการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเชียน...

 •  
 • อาเชียน...แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคม และวัฒนธรรม...

 •  
 • อาเชียน...ASEAN Mini Book...

 •  
 • อาเซียน...แนวทางการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร...

 •  
 • แผ่นพับแนะนำการใช้เว็บไซต์ bmasmartschool.com...

 •  
 • โครงการพระราชดำริฯ แบบ กพด ๐๐๑ (ฉบับปรับปรุง)...

 •  
 • โครงการพระราชดำริฯ แบบรายงานภาวะโภชนาการ...

 •  
 • โครงการพระราชดำริฯ แบบรายงานสหกรณ์...

 •  
 • แบบประเมินความสามารถในการอ่าน...

 •  
 • Power point...การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน...

 •  
 • ตราสัญญลักษณ์โลโก้ กทม.,สำนักการศึกษาและโรงเรียน กทม....

 •  
 • โครงการพระราชดำริฯ...Power Point...การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื...

 •  
 • คู่มือการทดสอบสมรรถภาพทางกาย(ฉบับปรับปรุง) ดาวน์โหลดได้ที่นี...

 •  
 • Power Point...โภชนบัญญัติใโรงเรียน โดย อ.สง่า ดามาพงษ์...

 •  
 • Power Point...ก้าวสู่โรงเรียนมาตรฐานด้านโภชนาการและสุขภาพ ...

 •  
 • Power Point...เด็กผอมเด็กอ้วน ล้วนเป็นปัญหาของชาติ...

 •  
 • Power Point...กิจกรรมการป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการ...

 •  
 • Power Point...โครงการอาหารกลางวัน...

 •  
 • เอกสารโครงการแข่งขันหุ่นยนต์ Beam (โครงการ)...

 •  
 • เอกสารโครงการแข่งขันหุ่นยนต์ Beam (ใบสมัคร)...

 •  
 • ตัวอย่างหนังสือภาษาจีน เล่ม ๑ บทที ๑...

 •  
 • ตัวอยห่างหนังสือภาษาจีน เล่ม ๑ บทที่ ๒...

 • ห้องเรียนทรู
 • ห้องเรียนไอซีที
 • ห้องเรียนวิทยาศาสตร์
 • ห้องเรียนธรรมชาติ
 • ห้องเรียนวัฒนธรรม
 • โรงเรียนนำร่อง
  คู่มือและโปรแกรมการ upload เพื่อสร้างเว็บไซต์ของโรงเรียน
  โปรแกรม FTP
  คู่มือและโปรแกรมการ upload เพื่อสร้างเว็บไซต์ของโรงเรียน  FileZilla โปรแกรม upload สร้างเว็บไซต์โรงเรียน
  Email BMA School
  E - Mail address  of BMA School
   ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ
 • คุณครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ทุกคนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กรุณาลงทะเบียนเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการประสานแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ...ได้ที่นี้ • Bangkok Metropolitan Administration

  สำนักงานสวนสาธารณะสำนักสิ่งแวดล้อม

  facebookผู้ว่ากทม.ออนไลน์


  สถิติ


  โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้
  โดยสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
  และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
  Email: support@ims.co.th
  Hi-Speed 56 K