โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ Click ที่นี่
E-ClassroomE-DirectoryE-LearningE-ProfileQuiz
       ศูนย์รวมข่าวสารของ สำนักการศึกษา และข่าวการศึกษา สามารถค้นหาได้อย่างง่ายดายเพียงแค่คลิก จะพบกับข่าวล่าสุดเลือก   คีย์เวิร์ด

ทุกประเภทข่าว
ขอเชิญการประกวดคัดลายมือ การประกวดนิทานในหัวข้อ สวัสดิภาพสัตว์ และการประกวดการเขียนเรื่องสั้นในหัวข้อ สวัสดิภาพสัตว์ ส่งสำนักการศึกษาไม่เกินวันที่ ๑๒ ส.ค. ๒๕๕๕
ในโอกาสที่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

สำนักการศึกษาจึงได้จัดทำโครงการประกวดความสามารถนักเรียน ด้านการคัดลายมือ การประกวดนิทานในหัวข้อ สวัสดิภาพสัตว์ และการประกวดการเขียนเรื่องสั้นในหัวข้อ สวัสดิภาพสัตว์

ส่งต่อถึงเพื่อน News2012080133313333.doc

โครงการพาน้องท่องอ่าน กิจกรรมที่ ๑ เฉพาะรุ่นที่ ๑ - ๒ สามารถดาวน์โหลดใบลงทะเบียนได้ที่นี่
ใบลงทะเบียน ตามโครงการพาน้องท่องอ่าน กิจกรรมที่ ๑ รุ่นที่ ๑ - ๒ (จัดหน้ากระดาษให้อยู่ในหน้าเดียวของแต่ละโรงเรียน) สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เอกสารประกอบข่าว
ส่งต่อถึงเพื่อน News2012073122312233.doc

โครงการพาน้องท่องอ่าน กิจกรรมที่ ๑ เฉพาะรุ่นที่ ๓ - ๔ สามารถดาวน์โหลดใบลงทะเบียนได้ที่นี่
ใบลงทะเบียน ตามโครงการพาน้องท่องอ่าน กิจกรรมที่ ๑ รุ่นที่ ๓ - ๔ (จัดหน้ากระดาษให้อยู่ในหน้าเดียวของแต่ละโรงเรียน) สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เอกสารประกอบข่าว
ส่งต่อถึงเพื่อน News2012073125312559.doc

โครงการพาน้องท่องอ่าน กิจกรรมที่ ๑ รุ่นที่ ๕ - ๖ สามารถดาวน์โหลดใบลงทะเบียนได้ที่นี่
ใบลงทะเบียน ตามโครงการพาน้องท่องอ่าน กิจกรรมที่ ๑ รุ่นที่ ๕-๖ (จัดหน้ากระดาษให้อยู่ในหน้าเดียวของแต่ละโรงเรียน) สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เอกสารประกอบข่าว
ส่งต่อถึงเพื่อน News2012080924312442.doc

โครงการพาน้องท่องอ่าน กิจกรรมที่ ๑ รุ่นที่ ๗ สามารถดาวน์โหลดใบลงทะเบียนได้ที่นี่
ใบลงทะเบียน ตามโครงการพาน้องท่องอ่าน กิจกรรมที่ ๑ รุ่นที่ ๗ (จัดหน้ากระดาษให้อยู่ในหน้าเดียวของแต่ละโรงเรียน) สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เอกสารประกอบข่าว
ส่งต่อถึงเพื่อน News2012080924312405.doc

ด่วน...โครงการพาน้องท่องอ่าน กรุณาดาวน์โหลดหนังสือขออนุมัติ รายชื่อโรงเรียนรุ่นที่ ๑-๗ โครงการพาน้องท่องอ่าน กิจกรรมที่ ๑ พาน้องท่องแหล่งเรียนรู้องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ปทุมธานี
เรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ผู้ควบคุมนักเรียน ทราบ

ตามนโยบายกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมการอ่านของนักเรียน ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการพาน้องท่องอ่าน กิจกรรมที่ ๑ พาน้องท่องแหล่งเรียนรู้องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี แบบไปกลับ จำนวน ๗ รุ่น

สำนักการศึกษา โดยหน่วยศึกษานิเทศก์
ส่งต่อถึงเพื่อน News2012071927312747.pdf
News2012072439313944.pdf

ประชาสัมพันธ์ด่วน...การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรให้โอกาสฯ กองพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร
เรียนผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรให้โอกาสฯ

กองพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ขอประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรให้โอกาสฯ ปี 55

โดยขอให้ผู้ที่ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม ตรวจสอบรายชื่อและ เข้ารับการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมแกรนด์เดอวิลล์ เขตพร
ส่งต่อถึงเพื่อน News2012072349314915.pdf
News2012072352315219.pdf
News2012072346314626.xls

การรับสมัครโรงเรียนรับการประเมินโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยมในโครงการโรงเรียนรักการอ่าน หมดเขต ๑๖ ก.ค. ๒๕๕๕
โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดบันทึก รายชื่อโรงเรียนและใบสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าว
ส่งต่อถึงเพื่อน News2012062240304055.pdf
News2012062241304143.doc
News2012071749314908.pdf

ประกาศผลประกวดความสามารถของนักเรียนในการใช้ภาษาอาหรับ ตามโครงการสอนภาษาอาหรับ
ดาวน์โหลดประกาศสำนักการศึกษา ได้ที่เอกสารประกอบข่าว
ส่งต่อถึงเพื่อน News2012072630313056.pdf

ให้ข้าราชการครูเข้ารับการอบรมและสัมมนาศึกษาดูงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร
กิจกรรมที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ และ ๒๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ หัวหมาก กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ดาวน์โหลดรายละเอียดร่างคำสั่งและรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมได้ที่เอกสารประกอบข่าว
ส่งต่อถึงเพื่อน News2012070245314543.pdf

Go to top Page