โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ Click ที่นี่
E-ClassroomE-DirectoryE-LearningE-ProfileQuiz
       ศูนย์รวมข่าวสารของ สำนักการศึกษา และข่าวการศึกษา สามารถค้นหาได้อย่างง่ายดายเพียงแค่คลิก จะพบกับข่าวล่าสุดเลือก   คีย์เวิร์ด

ทุกประเภทข่าว
แบบการรายงานสภาพการอ่านของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่
การรายงานสภาพการอ่านของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ให้ทุกโรงเรียนรายงานตามรายการ ดังนี้

๑. รายงานสภาพการอ่านของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ทุกเดือน โดยใช้เครื่องมือและเกณฑ์ที่ทางโรงเรียน กำหนดขึ้น กรอกข้
ส่งต่อถึงเพื่อน News2012101802310209.doc

ดาวน์โหลดใบสมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์ ตามหนังสือ กท ๐๘๐๔ / ๑๒๙๐๓ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
โรงเรียนที่ยังไม่เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าว
ส่งต่อถึงเพื่อน News2012110116301639.doc

พวกเราชาวกรุง มุ่งอาสา แก้ปัญหาเอดส์ Bangkok Getting to Zero วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)
กรุงเทพมหานคร ร่วมกับมูลนิธิเอดส์กรุงเทพมหานครและ 10 ภาคีเครือข่าย จัดงานแถลงข่าว “พวกเราชาวกรุง มุ่งอาสา แก้ปัญหาเอดส์”ในกรุงเทพมหานคร เป็นครั้งแรก โดย แพทย์หญิงมาลินี สุขเวชชวรกิจ ประธานมูลนิธิเอดส์กรุงเทพมหานคร และ ผู้แทน 10 ภาคีเครือข่าย

ซึ่งรวมถึงเยาวชนจากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ภาครัฐ ภาคประชาสัง
ส่งต่อถึงเพื่อน News2012110557305702.doc

ประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ ส่งนักเรียนที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ เข้าร่วมทดสอบเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยให้โรงเรียนส่งรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๑ คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๑ คน
เรียน ผู้บริหารโรงเรียน

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยสอบแข่งขันนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ระดับชั้นละ ๑ คน ใน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นสาระฯ หนึ่งที่มีการแ
ส่งต่อถึงเพื่อน News2012110526302600.doc

หนังสือทีกท ๐๘๐๔/๑๒๔๖๑...เชิญหัวหน้าฝ่ายการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูดนตรี ประชุมวันจันทร์ที ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดหนังสือ รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม แบบกรอกข้อมูลครูและแบบกรอกข้อมูลการติดตั้งอุปกรณ์ ได้ทีเอกสารประกอบข่าว
โรงเรียนในโครงการพัฒนาทักษะทางดนตรี ประชุมในวันจันทร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องอัมรินทร์ ชั้น ๓ โรงแรมเอส ดี อเวนิว เขตบางพลัด

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เอกสารประกอบข่าว
ส่งต่อถึงเพื่อน News2012102933313359.docx
News2012103055315551.pdf

ดาวน์โหลดแบบสำรวจความประสงค์ในการขึ้น – รถ รับส่ง โครงการพัฒนาทักษะทางดนตรีในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗
ครูผู้เข้าร่วมโครงการฯโปรดกรอกข้อมูลและแนบไฟล์รูปถ่าย (ขนาดไม่เกิน ๕๐๐ KB) ส่งไปยัง อีเมล์ boydkpn@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวิชาการ สถาบันดนตรีเคพีเอ็น โทร. ๐ ๒๗๑๗ ๐๒๒๒ ต่อ ๑๒๒)

รุ่นที่ ๑ เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖รุ่
ส่งต่อถึงเพื่อน News2012110231303136.docx

ด่วน...ผู้สนใจพัฒนาศักยภาพด้าน IT โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับเดือนพฤศจิกายน ณ จามจุรีสแควร์ ถนนพระราม ๔...เชิญคลิกที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร รายละเอียดหลักสูตร และตารางอบรม ได้ที่เอกสารประกอบข่าว
ส่งต่อถึงเพื่อน News2012110123302300.pdf

ประชาสัมพันธ์...โรงเรียนในโครงการทักษะชีวิต (LIONS-QUEST) ที่มีความประสงค์รับป้ายโครงการ
โรงเรียนที่มีความประสงค์รับปห้ายโครงการฯ โปรดแจ้งความจำนงเพื่อเข้ารับการประเมิน ได้ที่ ศึกษานิเทศก์ ปิยะธิดา เกษสุวรรณ ผ่านทางเมล์ p-j-13@hotmail.com หรือทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๑-๕๑๙-๔๕๕๑

การเตรียมการรับการประเมิน

๑.แผนการจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิต

๒.ภาพประกอบการจัดกิจกรรม

๓.สังเกตการสอน

ส่งต่อถึงเพื่อน

ตารางสอบ O-NET ระดับชั้น ป.๖ , ม.๓ และ ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
สอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สอบวันเสาร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สอบวันเสาร์ที่ ๒ และ วันอาทิตย์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สอบวันเสาร์ที่ ๙ และวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ดาวน์โหลดตารางสอบได้ที่เอกสารประกอบข่าว
ส่งต่อถึงเพื่อน News2012110141304113.pdf

กรุงเทพมหานครต้อนรับคณะยุวทูตจากเมืองยาชิโย รุ่นที่ ๒๔ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
สามารถดาวน์โหลดเอกสารกำหนดการให้การต้อนรับคณะยุวทูตจากเมืองยาชิโย รุ่นที่ ๒๔ ได้ที่เอกสารประกอบข่าว
ส่งต่อถึงเพื่อน News2012110246304606.pdf

Go to top Page