โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ Click ที่นี่
E-ClassroomE-DirectoryE-LearningE-ProfileQuiz
       ศูนย์รวมข่าวสารของ สำนักการศึกษา และข่าวการศึกษา สามารถค้นหาได้อย่างง่ายดายเพียงแค่คลิก จะพบกับข่าวล่าสุดเลือก   คีย์เวิร์ด

ทุกประเภทข่าว
ประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ ส่งนักเรียนที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ เข้าร่วมทดสอบเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยให้โรงเรียนส่งรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๑ คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๑ คน
เรียน ผู้บริหารโรงเรียน

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยสอบแข่งขันนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ระดับชั้นละ ๑ คน ใน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นสาระฯ หนึ่งที่มีการแ
ส่งต่อถึงเพื่อน News2012110526302600.doc

หนังสือทีกท ๐๘๐๔/๑๒๔๖๑...เชิญหัวหน้าฝ่ายการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูดนตรี ประชุมวันจันทร์ที ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดหนังสือ รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม แบบกรอกข้อมูลครูและแบบกรอกข้อมูลการติดตั้งอุปกรณ์ ได้ทีเอกสารประกอบข่าว
โรงเรียนในโครงการพัฒนาทักษะทางดนตรี ประชุมในวันจันทร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องอัมรินทร์ ชั้น ๓ โรงแรมเอส ดี อเวนิว เขตบางพลัด

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เอกสารประกอบข่าว
ส่งต่อถึงเพื่อน News2012102933313359.docx
News2012103055315551.pdf

ดาวน์โหลดแบบสำรวจความประสงค์ในการขึ้น – รถ รับส่ง โครงการพัฒนาทักษะทางดนตรีในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗
ครูผู้เข้าร่วมโครงการฯโปรดกรอกข้อมูลและแนบไฟล์รูปถ่าย (ขนาดไม่เกิน ๕๐๐ KB) ส่งไปยัง อีเมล์ boydkpn@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวิชาการ สถาบันดนตรีเคพีเอ็น โทร. ๐ ๒๗๑๗ ๐๒๒๒ ต่อ ๑๒๒)

รุ่นที่ ๑ เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖รุ่
ส่งต่อถึงเพื่อน News2012110231303136.docx

ด่วน...ผู้สนใจพัฒนาศักยภาพด้าน IT โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับเดือนพฤศจิกายน ณ จามจุรีสแควร์ ถนนพระราม ๔...เชิญคลิกที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร รายละเอียดหลักสูตร และตารางอบรม ได้ที่เอกสารประกอบข่าว
ส่งต่อถึงเพื่อน News2012110123302300.pdf

ประชาสัมพันธ์...โรงเรียนในโครงการทักษะชีวิต (LIONS-QUEST) ที่มีความประสงค์รับป้ายโครงการ
โรงเรียนที่มีความประสงค์รับปห้ายโครงการฯ โปรดแจ้งความจำนงเพื่อเข้ารับการประเมิน ได้ที่ ศึกษานิเทศก์ ปิยะธิดา เกษสุวรรณ ผ่านทางเมล์ p-j-13@hotmail.com หรือทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๑-๕๑๙-๔๕๕๑

การเตรียมการรับการประเมิน

๑.แผนการจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิต

๒.ภาพประกอบการจัดกิจกรรม

๓.สังเกตการสอน

ส่งต่อถึงเพื่อน

ตารางสอบ O-NET ระดับชั้น ป.๖ , ม.๓ และ ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
สอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สอบวันเสาร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สอบวันเสาร์ที่ ๒ และ วันอาทิตย์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สอบวันเสาร์ที่ ๙ และวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ดาวน์โหลดตารางสอบได้ที่เอกสารประกอบข่าว
ส่งต่อถึงเพื่อน News2012110141304113.pdf

กรุงเทพมหานครต้อนรับคณะยุวทูตจากเมืองยาชิโย รุ่นที่ ๒๔ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
สามารถดาวน์โหลดเอกสารกำหนดการให้การต้อนรับคณะยุวทูตจากเมืองยาชิโย รุ่นที่ ๒๔ ได้ที่เอกสารประกอบข่าว
ส่งต่อถึงเพื่อน News2012110246304606.pdf

ประชาสัมพันธ์...การประกวดประดิษฐ์กระทงลอย เนื่องในเทศกาลประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๕
ดาวน์โหลดเอกสารระเบียบกาประกวด ใบสมัคร และกำหนดการงานประเพณีลอยกระทง ได้ที่เอกสารประกอบข่าว
ส่งต่อถึงเพื่อน News2012110254305415.pdf

โรงเรียนสามารถดาวน์โหลด รายชื่อโรงเรียนเครือ ชื่อผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ (ล่าสุด) ๒๙ ต.ค. ๒๕๕๕
ดาวน์โหลดได้ที่หัวข้อ ดาวน์โหลดบนเว็บไซต์ www.bmasmartschool.com
ส่งต่อถึงเพื่อน

เชิญร่วมประกวดการทำสื่อ ส่งเสริมการอ่านให้เด็ก LD เรียนรู้อย่างมีความสุขกันเถิด ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เอกสารประกอบข่าว
เรียน ครูอาจารย์ทุกท่าน

เรามาประกวดการทำสื่อ ส่งเสริมการอ่านให้เด็ก LD เรียนรู้อย่างมีความสุขกันเถิด เมื่อท่านศึกษาข้อมูลต่อไปนี้แล้ว หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ email ของศึกษานิเทศก์สมหมาย ที่ esc.sommai@gmail.com หรือ พิมพ์ sommai360 ใน google ก็จะชี้แจงให้

ทำเสร็จแล้ว จะ
ส่งต่อถึงเพื่อน News2012102953315323.pdf

Go to top Page