โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ Click ที่นี่
E-ClassroomE-DirectoryE-LearningE-ProfileQuiz
       ศูนย์รวมข่าวสารของ สำนักการศึกษา และข่าวการศึกษา สามารถค้นหาได้อย่างง่ายดายเพียงแค่คลิก จะพบกับข่าวล่าสุดเลือก   คีย์เวิร์ด

ทุกประเภทข่าว
๑๙ มิ.ย.๔๙...อบรมคอมพิวเตอร์ดนตรี
หน่วยศึกษานิเทศก์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ดนตรี โดยให้เครือข่ายโรงเรียนละเครือข่ายละ ๒ คน โรงเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนละ ๑ คน รวมจำนวน ๑๖๔ คน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อาคาร ๕ ชั้น ๓

โดยแบ่งการอบรมออกเป็น ๔ รุ่นๆ ละ๔๑ คน ดังนี้

รุ่นที่ ๑ อบรมระหว่างวันที่ ๕ - ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙
ส่งต่อถึงเพื่อน News2006061804300453.doc

๑๗ มิ.ย. ๔๙...เสนอผลงานการประกอบและซ่อมคอมพิวเตอร์เบื่องต้น สำหรับนักเรียนที่เข้าโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ ด้าน ICTโรงเรียน
ตามบันทึกที่ กท 0804 / 5451 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2549 เรื่อง ประเมินผลงานนักเรียนที่ผ่านการอบรม โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้าน ICT

ให้ครูที่ปรึกษานำนักเรียนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการประกอบและซ่อมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นในช่วงเดือนเมษายน 2549 เข้ารับการทดสอบประเมินผลงานที่ โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา สำนักงาน
ส่งต่อถึงเพื่อน News2006061516301639.doc

๙ - ๑๑ มิ.ย. ๔๙...เชิญชมการแสดงน้ำพุ - ดนตรี โดยวงมหาดุริยางค์นักเรียนกรุงเทพมหานคร ณ บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
รายการแสดง น้ำพุ – ดนตรี

โดยวงมหาดุริยางค์นักเรียนกรุงเทพมหานคร

เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙

เวลา ๒๐.๐๐ น. - ๒๐.๔๕ น. บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

...........................................................................
ส่งต่อถึงเพื่อน

๓๐ พ.ค.- ๑ มิ.ย. ๔๙...ศึกษาดูงานโครงการ ร.ร.เพื่อนเด็ก กิจกรรมที่ 7
กิจกรรมที่ 7 ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมโรงเรียนเพื่อนเด็ก และสรุปการดำเนินงานโครงการโรงเรียนเพื่อนเด็ก วันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2549 ณ โรงเรียนบ้านผาใต้ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ผู้ศึกษาดูงานประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 100 คน โดยออกเดินทางจาก สนศ.เวลา 06.00 น. (ตรง) และที่วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน เวลา
ส่งต่อถึงเพื่อน News2006052429312907.pdf

๓๐ พ.ค.๔๙...นักเรียนกรุงเทพมหานครรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ณ อาคารรัฐสภา
นักเรียนที่มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาจำนวน 12 ทุน ณ อาคารรัฐสภา ชั้น 1 ดูรายชื่อได้ที่เอกสารประกอบ
ส่งต่อถึงเพื่อน News2006052441314147.bmp

๒๕-๒๖ พ.ค.๔๙...อบรมการจัดทำข้อมูล โครงการ ร.ร.เพื่อนเด็ก กิจกรรมที่ 6
กิจกรรมที่ 6 อบรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศนักเรียน (SMIS) สำหรับโรงเรียนเพื่อนเด็กที่เข้าร่วมโครงการฯ ในปีนี้ จำนวน 100 โรงเรียน ในวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2549 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มศว.ประสานมิตร วันแรก (วันที่ 25 ) ลงทะเบียนเวลา 08.00 – 08.45 น. ผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการครู หรือเ
ส่งต่อถึงเพื่อน News2006052454315412.pdf

๒๓ พ.ค.๔๙...ผลการคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนหลักสูตรการดนตรี กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2549
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนหลักสูตรการดนตรี กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2549 ให้ทราบโดยทั่วกัน และขอให้ทางโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่มีรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก เชิญผู้ปกครองและนำนักเรียนมาเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ และรายงานตัว ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2549 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ส่งต่อถึงเพื่อน News2006052454315416.pdf

๑๘ พ.ค.๔๙...ผู้ว่าฯออนไลน์ พบโรงเรียนและผู้ปกครอง 435 แห่ง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน) ออนไลน์ในวันเปิดเทอมปีการศึกษา 2549 ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง พบโรงเรียนและผู้ปกครอง 435 โรงเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2549 เวลา 14.00 น. ณ โรงเรียนบางชัน เขตคลองสามวา
ส่งต่อถึงเพื่อน

๑๘ เม.ย ๔๙ ทรู จัดเสวนา “อนุรักษ์ธรรมชาติผ่านภาพถ่าย
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จะจัดงานเสวนา “อนุรักษ์ธรรมชาติผ่านภาพถ่าย” เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการถ่ายภาพธรรมชาติให้สวยงามและประทับใจ ร่วมกับวิทยากร อาทิ นายสุรเดช วงศ์สินหลั่ง บรรณาธิการนิตยสาร Exposure, อาจารย์วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และนายนวปฎล มิ่งท
ส่งต่อถึงเพื่อน

๑๕ พ.ค. ๔๙...โรงเรียนมาเลย์ส่ง SMS แจ้งพฤติกรรมเด็กให้ผู้ปกครอง
กัวลาลัมเปอร์ 15 พ.ค. – โรงเรียนต่าง ๆ ในมาเลเซียเตรียมเปิดบริการส่งข้อความผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือเอสเอ็มเอส แก่บรรดาผู้ปกครองที่ต้องการจะทราบความประพฤติของลูกหลานเวลาอยู่ที่โรงเรียน ภายใต้โครงการนำร่องดังกล่าวจะมีโรงเรียน 88 แห่งเข้าร่วมโครงการ และคาดว่าจะให้บริการทั่วประเทศได้ในอีกราว 2 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ ขึ
ส่งต่อถึงเพื่อน

Go to top Page