โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ Click ที่นี่
E-ClassroomE-DirectoryE-LearningE-ProfileQuiz
       ศูนย์รวมข่าวสารของ สำนักการศึกษา และข่าวการศึกษา สามารถค้นหาได้อย่างง่ายดายเพียงแค่คลิก จะพบกับข่าวล่าสุดเลือก   คีย์เวิร์ด

ทุกประเภทข่าว
๒๑ ก.ค.๔๙...ประกาศผลการประกวด แข่งขัน วันภาษาไทยแห่งชาติ
ผลการประกวด แข่งขัน โครงการพัฒนาการเรียนรู้ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 25 รายการ

โรงเรียนที่ได้รับรางวัลให้ครูที่ปรึกษานำนักเรียนไปรับรางวัลในวันที่ 28 กรกฎาคม 2549

ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ห้องรัตนโกสินทร์)

ลงทะเบียนรายงานตัวเวลา 08.00 น.

หมายเหตุ ให้คุณครูถ่ายบัตรข้าราชก
ส่งต่อถึงเพื่อน News2006072139313904.pdf

๑๙-๒๑ ก.ค.๔๙...รายชื่อครูเข้าสัมมนาเรื่อง เอดส์ ณ จังหวัดระยอง
โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในโรงเรียนในการเสริมสร้างศักยภาพ ของเยาวชนในระบบการศึกษาให้ปลอดภัยจากเอดส์

ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2549 ณ บ้านศิลาชล ถนนเลียบหาดแม่รำพึง จังหวัดระยอง รายชื่อผู้เข้าสัมมนา กำหนดรายละเอียดการเดินทาง การขึ้นรถ ตารางการสัมมนา

สามารถดาวน์โหลดได้ที่เอกสารประกอบข่า
ส่งต่อถึงเพื่อน News2006071625312529.pdf

๑๗-๑๙ ก.ค. ๔๙...รายชื่อผู้เข้าสัมมนา ร.ร.เครือข่าย จ.นครนายก
โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้วยระบบเครือข่าย

อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการสร้างทีมวิทยากรให้กับผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 134 คน ระหว่างวันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2549 รวม 3 วัน 2 คืน (แบบพักค้าง) ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

กิจกรรมที่ 3 อบรม
ส่งต่อถึงเพื่อน News2006071446314618.pdf

๑๒ ก.ค.๔๙...รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพมาตรฐาน SMART SCHOOL โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๔๓ คณะ
ดาวน์โหลดได้ที่เอกสารประกอบข่าว
ส่งต่อถึงเพื่อน News2006080603310305.pdf

๑๒ ก.ค.๔๙...ดาวน์โหลดตัวชี้วัดฉบับปรับปรุง ๑๒ ก.ค.๔๙ ตามกรอบ SMART SCHOOL
ฉบับปรับปรุง ดาวน์โหลดได้จากเอกสารประกอบข่าว
ส่งต่อถึงเพื่อน News2006071304310441.pdf

๓ ก.ค.๔๙...ชี้แจงเรื่องการการกรอกข้อมูลสถิติการศึกษาปี 2549 ผ่านเว็บไซด์สำนักการศึกษา www.bmaeducation.in.th
ชี้แจงเรื่องการการกรอกข้อมูลสถิติการศึกษา ในปีการศึกษา 2549 นี้ ให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียน ดำเนินการกรอกข้อมูลสถิติการศึกษาผ่านเว็บไซต์สำนักการศึกษา www.bmaeducation.in.th ในโปรแกรมระบบสารสนเทศสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ทุกตาราง (ด้านนักเรียน, ด้านบุคลากร และด้านสถานศึกษา) และมีตารางส่
ส่งต่อถึงเพื่อน

๒๙ - ๓๐ มิ.ย. ๔๙...เชิญชมมหกรรมดนตรีไทยและการแสดงของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑๗
งานมหกรรมดนตรีไทยและการแสดงของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้.ที่ ๑๗

ภายใต้ชื่องาน

มหกรรมดนตรีนาฏศิลป์ไทย กทม.รวมใจเทิดภักดี ๖๐ ปีครองราชย์องค์ราชัน

ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

วันที่ ๒๙ มิถุนายน รอบเช้า เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๒.
ส่งต่อถึงเพื่อน

๒๕ ก.ค ๔๙...แจ้งคัดเลือกรอบแรกในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปี ๒๕๔๙
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๔๙

โดย สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย ร่วมกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ มีโอกาสแสดงออกถึงสติปัญญา ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ให้ก
ส่งต่อถึงเพื่อน

๒๖ มิ.ย.๔๙...เชิญเข้าร่วมประกวด แข่งขัน“รำลึกสุนทรภู่ เชิดชูวรรณศิลป์” ครั้งที่ ๓
ขอเชิญร่วมประกวด / แข่งขัน ความสามารถของนักเรียน ครู และประชาชนทั่วไป ในงาน “รำลึกสุนทรภู่ เชิดชูวรรณศิลป์” ครั้งที่ ๓ วันที ๒๖ มิ.ย. ๔๙ ณ วัดเทพธิดาราม เขตพระนคร จัดโดย สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

ดาว์นโหลดเอกสารรายละเอียดการแข่งขันได้ที่เอกสารประกอบข่าว News2006052853315309.pdf
ส่งต่อถึงเพื่อน News2006052853315309.pdf

๒๓ มิ.ย.๔๙...ส่งผลงานนักเรียนหลักสูตรการเขียนเว็บไซต์ การตัดต่อวีดีโอ การเขียนโปรแกรมเกมและแอนนิเมชั่น
ตามบันทึกที่ กท 0804 / 5552 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2549 เรื่อง ประเมินผลงานนักเรียนที่ผ่านการอบรม โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้าน ICT

ด้วยสำนักการศึกษา ได้จัดทำโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษสำหรับนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้นที่ 3 โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในด้านไอซีที และได้ดำเนิ
ส่งต่อถึงเพื่อน News2006061553305309.doc

Go to top Page