โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ Click ที่นี่
E-ClassroomE-DirectoryE-LearningE-ProfileQuiz
       ศูนย์รวมข่าวสารของ สำนักการศึกษา และข่าวการศึกษา สามารถค้นหาได้อย่างง่ายดายเพียงแค่คลิก จะพบกับข่าวล่าสุดเลือก   คีย์เวิร์ด

ทุกประเภทข่าว
๑๗-๑๙ ก.ค. ๔๙...รายชื่อผู้เข้าสัมมนา ร.ร.เครือข่าย จ.นครนายก
โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้วยระบบเครือข่าย

อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการสร้างทีมวิทยากรให้กับผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 134 คน ระหว่างวันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2549 รวม 3 วัน 2 คืน (แบบพักค้าง) ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

กิจกรรมที่ 3 อบรม
ส่งต่อถึงเพื่อน News2006071446314618.pdf

๑๒ ก.ค.๔๙...รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพมาตรฐาน SMART SCHOOL โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๔๓ คณะ
ดาวน์โหลดได้ที่เอกสารประกอบข่าว
ส่งต่อถึงเพื่อน News2006080603310305.pdf

๑๒ ก.ค.๔๙...ดาวน์โหลดตัวชี้วัดฉบับปรับปรุง ๑๒ ก.ค.๔๙ ตามกรอบ SMART SCHOOL
ฉบับปรับปรุง ดาวน์โหลดได้จากเอกสารประกอบข่าว
ส่งต่อถึงเพื่อน News2006071304310441.pdf

๓ ก.ค.๔๙...ชี้แจงเรื่องการการกรอกข้อมูลสถิติการศึกษาปี 2549 ผ่านเว็บไซด์สำนักการศึกษา www.bmaeducation.in.th
ชี้แจงเรื่องการการกรอกข้อมูลสถิติการศึกษา ในปีการศึกษา 2549 นี้ ให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียน ดำเนินการกรอกข้อมูลสถิติการศึกษาผ่านเว็บไซต์สำนักการศึกษา www.bmaeducation.in.th ในโปรแกรมระบบสารสนเทศสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ทุกตาราง (ด้านนักเรียน, ด้านบุคลากร และด้านสถานศึกษา) และมีตารางส่
ส่งต่อถึงเพื่อน

๒๙ - ๓๐ มิ.ย. ๔๙...เชิญชมมหกรรมดนตรีไทยและการแสดงของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑๗
งานมหกรรมดนตรีไทยและการแสดงของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้.ที่ ๑๗

ภายใต้ชื่องาน

มหกรรมดนตรีนาฏศิลป์ไทย กทม.รวมใจเทิดภักดี ๖๐ ปีครองราชย์องค์ราชัน

ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

วันที่ ๒๙ มิถุนายน รอบเช้า เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๒.
ส่งต่อถึงเพื่อน

๒๕ ก.ค ๔๙...แจ้งคัดเลือกรอบแรกในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปี ๒๕๔๙
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๔๙

โดย สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย ร่วมกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ มีโอกาสแสดงออกถึงสติปัญญา ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ให้ก
ส่งต่อถึงเพื่อน

๒๖ มิ.ย.๔๙...เชิญเข้าร่วมประกวด แข่งขัน“รำลึกสุนทรภู่ เชิดชูวรรณศิลป์” ครั้งที่ ๓
ขอเชิญร่วมประกวด / แข่งขัน ความสามารถของนักเรียน ครู และประชาชนทั่วไป ในงาน “รำลึกสุนทรภู่ เชิดชูวรรณศิลป์” ครั้งที่ ๓ วันที ๒๖ มิ.ย. ๔๙ ณ วัดเทพธิดาราม เขตพระนคร จัดโดย สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

ดาว์นโหลดเอกสารรายละเอียดการแข่งขันได้ที่เอกสารประกอบข่าว News2006052853315309.pdf
ส่งต่อถึงเพื่อน News2006052853315309.pdf

๒๓ มิ.ย.๔๙...ส่งผลงานนักเรียนหลักสูตรการเขียนเว็บไซต์ การตัดต่อวีดีโอ การเขียนโปรแกรมเกมและแอนนิเมชั่น
ตามบันทึกที่ กท 0804 / 5552 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2549 เรื่อง ประเมินผลงานนักเรียนที่ผ่านการอบรม โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้าน ICT

ด้วยสำนักการศึกษา ได้จัดทำโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษสำหรับนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้นที่ 3 โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในด้านไอซีที และได้ดำเนิ
ส่งต่อถึงเพื่อน News2006061553305309.doc

๑๙ มิ.ย.๔๙...อบรมคอมพิวเตอร์ดนตรี
หน่วยศึกษานิเทศก์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ดนตรี โดยให้เครือข่ายโรงเรียนละเครือข่ายละ ๒ คน โรงเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนละ ๑ คน รวมจำนวน ๑๖๔ คน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อาคาร ๕ ชั้น ๓

โดยแบ่งการอบรมออกเป็น ๔ รุ่นๆ ละ๔๑ คน ดังนี้

รุ่นที่ ๑ อบรมระหว่างวันที่ ๕ - ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙
ส่งต่อถึงเพื่อน News2006061804300453.doc

๑๗ มิ.ย. ๔๙...เสนอผลงานการประกอบและซ่อมคอมพิวเตอร์เบื่องต้น สำหรับนักเรียนที่เข้าโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ ด้าน ICTโรงเรียน
ตามบันทึกที่ กท 0804 / 5451 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2549 เรื่อง ประเมินผลงานนักเรียนที่ผ่านการอบรม โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้าน ICT

ให้ครูที่ปรึกษานำนักเรียนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการประกอบและซ่อมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นในช่วงเดือนเมษายน 2549 เข้ารับการทดสอบประเมินผลงานที่ โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา สำนักงาน
ส่งต่อถึงเพื่อน News2006061516301639.doc

Go to top Page