โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ Click ที่นี่
E-ClassroomE-DirectoryE-LearningE-ProfileQuiz
       ศูนย์รวมข่าวสารของ สำนักการศึกษา และข่าวการศึกษา สามารถค้นหาได้อย่างง่ายดายเพียงแค่คลิก จะพบกับข่าวล่าสุดเลือก   คีย์เวิร์ด

ทุกประเภทข่าว
๒๔ ก.ค.๔๙...บันทึก..เชิญร่วมงานงาน ICT ของนักเรียน กทม. วันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙
ดาวน์โหลดเอกสารแนบไฟล์ บันทึก กท 0804 / 7320 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2549 ได้ที่เอกสารประกอบข่าว

...ขอเชิญชวนผู้บริหาร ครู และนักเรียนที่มีความสนใจด้าน ICT

ร่วมชมการแสดงผลงานและการประกวดแข่งขันความสามารถด้าน ICT ของนักเรียนกรุงเทพมหานคร

ที่มีความสามารถด้านการเขียนเว็บไซต์ การตัดต่อวีดีโอด้วยคอมพ
ส่งต่อถึงเพื่อน News2006072552315210.PDF
News2006072655315539.pdf

๒๔ ก.ค.๔๙...บันทึก..เชิญประชุมจัดงาน ICT ของนักเรียน กทม. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดดอกไม้ เขตยานนาวา
ขอเชิญครูเข้าประชุมเตรียมงานและจัดกิจกรรม การแสดงผลงาน นิทรรศการและการประกวด/แข่งขัน ความสามารถของนักเรียนด้าน ICT ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ก.ค.49 เวลา 13.00 น.และวันศุกร์ที่ 28 ก.ค. 49 เวลา 08.00 น.-16.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดดอกไม้ เขตยานนาวา ตามรายชื่อแนบท้านบันทึกที่ กท 0804 / 7321 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 254
ส่งต่อถึงเพื่อน News2006072515311535.PDF
News2006072516311606.pdf

๒๔ ก.ค.๔๙...บันทึก..เชิญครูที่ปรึกษานำนักเรียนเข้าร่วมงาน การแสดงผลงาน นิทรรศการและการประกวด/แข่งขันความสามารถของนักเรียนด้าน ICT
ขอให้คุณครูที่ปรึกษานำนักเรียนที่ผ่านการอบรมตามโครงการสิงเสริมความสามารถพิเศษด้าน ICT เข้าร่วมงาน การแสดงผลงาน นิทรรศการและการประกวด/แข่งขัน ความสามารถของนักเรียน

เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันชมงาน

ใบสมัครของนักเรียนตามรายชื่อที่แนบ (ตัวจริง) ในการประเมินผลงานทั้ง 5 หลักสูตร สำหรับโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งใ
ส่งต่อถึงเพื่อน News2006072640314011.PDF
News2006072640314026.pdf
News2006072640314036.pdf

๒๓ ก.ค.๔๙...ดาวน์โหลดรายชื่อโรงเรียนเครือข่ายได้ที่นี่
ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่เอกสารประกอบข่าว
ส่งต่อถึงเพื่อน News2006072553315342.pdf

๒๑ ก.ค.๔๙...ประกาศผลการประกวด แข่งขัน วันภาษาไทยแห่งชาติ
ผลการประกวด แข่งขัน โครงการพัฒนาการเรียนรู้ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 25 รายการ

โรงเรียนที่ได้รับรางวัลให้ครูที่ปรึกษานำนักเรียนไปรับรางวัลในวันที่ 28 กรกฎาคม 2549

ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ห้องรัตนโกสินทร์)

ลงทะเบียนรายงานตัวเวลา 08.00 น.

หมายเหตุ ให้คุณครูถ่ายบัตรข้าราชก
ส่งต่อถึงเพื่อน News2006072139313904.pdf

๑๙-๒๑ ก.ค.๔๙...รายชื่อครูเข้าสัมมนาเรื่อง เอดส์ ณ จังหวัดระยอง
โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในโรงเรียนในการเสริมสร้างศักยภาพ ของเยาวชนในระบบการศึกษาให้ปลอดภัยจากเอดส์

ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2549 ณ บ้านศิลาชล ถนนเลียบหาดแม่รำพึง จังหวัดระยอง รายชื่อผู้เข้าสัมมนา กำหนดรายละเอียดการเดินทาง การขึ้นรถ ตารางการสัมมนา

สามารถดาวน์โหลดได้ที่เอกสารประกอบข่า
ส่งต่อถึงเพื่อน News2006071625312529.pdf

๑๗-๑๙ ก.ค. ๔๙...รายชื่อผู้เข้าสัมมนา ร.ร.เครือข่าย จ.นครนายก
โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้วยระบบเครือข่าย

อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการสร้างทีมวิทยากรให้กับผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 134 คน ระหว่างวันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2549 รวม 3 วัน 2 คืน (แบบพักค้าง) ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

กิจกรรมที่ 3 อบรม
ส่งต่อถึงเพื่อน News2006071446314618.pdf

๑๒ ก.ค.๔๙...รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพมาตรฐาน SMART SCHOOL โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๔๓ คณะ
ดาวน์โหลดได้ที่เอกสารประกอบข่าว
ส่งต่อถึงเพื่อน News2006080603310305.pdf

๑๒ ก.ค.๔๙...ดาวน์โหลดตัวชี้วัดฉบับปรับปรุง ๑๒ ก.ค.๔๙ ตามกรอบ SMART SCHOOL
ฉบับปรับปรุง ดาวน์โหลดได้จากเอกสารประกอบข่าว
ส่งต่อถึงเพื่อน News2006071304310441.pdf

๓ ก.ค.๔๙...ชี้แจงเรื่องการการกรอกข้อมูลสถิติการศึกษาปี 2549 ผ่านเว็บไซด์สำนักการศึกษา www.bmaeducation.in.th
ชี้แจงเรื่องการการกรอกข้อมูลสถิติการศึกษา ในปีการศึกษา 2549 นี้ ให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียน ดำเนินการกรอกข้อมูลสถิติการศึกษาผ่านเว็บไซต์สำนักการศึกษา www.bmaeducation.in.th ในโปรแกรมระบบสารสนเทศสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ทุกตาราง (ด้านนักเรียน, ด้านบุคลากร และด้านสถานศึกษา) และมีตารางส่
ส่งต่อถึงเพื่อน

Go to top Page