ผลงานภาคภูมิใจของโรงเรียน

ปีการศึกษา 2552

โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้นักเรียนบรรเลงดนตรี และแสดงนาฏศิลป์ในงานมหกรรมดนตรีไทย และการแสดงของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 20 ฝึกซ้อมโดย ครูสุขฤทัย สุเสวี ครูณรงค์ศักดิ์ ตรีเพ็ชร์ เมื่อวันที่ 1-2 ธันวาคม 2552

ปีการศึกษา 2551

ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนราชมนตรี (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล) คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ส่งผลงานกระทงเข้าประกวด ประเภทสวยงาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ณ พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร ได้รับเงินรางวัล 2000 บาท

ปีการศึกษา 2550


ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนคลองห้วยทราย (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล) เป็นตัวแทนเขตบางขุนเทียน นำนักเรียนบรรเลงดนตรีไทย เนื่องในวโรกาส ฉลองสิริราชครบ 60 ปี พร้อมเกียรติบัตร จากสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนคลองห้วยทราย (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล)ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดวรรณกรรมสุนทรภู่ พร้อมเกียรติบัตร จากสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

ปีการศึกษา 2548

รางวัลเหรียญเงิน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” OSOI โครงการ SME รุ่นเยาว์ รับรางวัลจาก ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.อดิสัย โพธารามิก วันที่ 16 มกราคม 2548 ณ หอประชุมคุรุสภา

ป้ายโรงเรียนรักการอ่านจากสำนักการศึกษา และ ซีพี เซเว่น อีเลฟเว่น รับ 16 มกราคม 2548 จากอาคารกีฬาเวสน์ 2 สนามกีฬากรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง

ปีการศึกษา 2547

จส. 100 สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และบริษัท แปซิฟิก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (จส.100) มอบเกียรติบัตร โรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพในดวงใจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย มอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนคลองห้วยทราย (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล) เป็นโรงเรียนที่มุ่งเน้นพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBT) ร่วมเผยแพร่ผลงานปฏิรูปการเรียนรู้เนื่องในโอกาสการจัดงานมหกรรมรวมพลังปฏิรูปการศึกษาไทยครบรอบ 5 ปี “ก้าวสู่ครูมืออาชีพ” วันที่ 16 – 17 ตุลาคม 2547 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

โรงเรียนคลองห้วยทราย (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล) เครือข่ายโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพในดวงใจ

ผู้บริหาร

ปีการศึกษา 2549

นายยุทธพน โพธิ์พุดตาล ผู้บริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2548 ถึงปัจจุบัน ได้รับรางวัลผู้นำด้านการบริหารโรงเรียน ในปีการศึกษา 2549 จากสำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

ผลงานครู

ปีการศึกษา 2553

นางสาวสุดารัตน์ นิตรักษ์ ชนะเลิศงานวิจัยในชั้นเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 โครงการประกวดแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553 สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ผลงานการประกวดกระทง ครูชำนาญ แก่นสุวรรณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดกระทงระดับกรุงเทพมหานคร
นายพิพิธพร พัฒนวิริยะวาณิช ได้รับเกียรติบัตร ฝู้ฝึกสอนดีเด่น กีฬาวอลเลย์บอล จากสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

ปีการศึกษา 2552

ครูณัฐฐ์ฏิมา ส่งสิงห์ เข้าร่วมการประกวดแข่งขันสื่อคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชื่อสื่อ การ์ตูนแอนิเมชันส่งเสริมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องตัวเลขหรรษา ตอนหนามเตยจ่ายตลาด โครงการประกวดแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552 จัดโดย สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (ต่อเนื่อง)

ครูณัฐฐ์ฏิมา ส่งสิงห์ เข้าร่วมการประกวดแข่งขันสื่อคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชื่อสื่อ การ์ตูนแอนิเมชันส่งเสริมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องตัวเลขหรรษา ตอนหนามเตยจ่ายตลาดโครงการประกวดแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552 จัดโดยเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

ปีการศึกษา 2549

นายพิพิธพร พัฒนวิริยะวาณิช ได้รับเกียรติบัตร ฝู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม กีฬาวอลเลย์บอล จากสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

ปีการศึกษา 2548

นางสาวสุคลฑา ศุขผล ได้รับเกียรติบัตร ผู้ให้การฝึกอบรมครู จากโครงการ ฝึกอบรมครูโรงเรียนคลองห้วยทราย (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล) เรื่อง "การสร้างยุทธศาสตร์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โยใช้โรงเรียนเป็นฐาน"

ชื่นชมผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2554

เด็กหญิงปิยะธิดา คงคาฉุยฉาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนเยาวชนกรุงเทพมหานคร โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครและนครคุนหมิง  (เมษายน  2554)
เด็กหญิงแพรวพรรณ วรยศ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนเยาวชนกรุงเทพมหานคร (สำรอง อันดับ 1)  โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครและนครคุนหมิง  (เมษายน  2554)
เด็กชายกิตติพันธ์  มุ่งงาม  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนกรุงเทพมหานครก้าวสู่การแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ปีงบประมาณ 2554 กิจกรรมที่ 2 ระยะที่ 2  (นักเรียนผ่านการคัดเลือก จำนวน 30 คน)
เด็กชายฮึกหาญ   แดงนา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2     เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท การแข่งขันโครงการประกวดการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (17 มกราคม 2554)
เด็กชายสงกรานต์  ยุบลมล  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ผ่านเข้ารอบ ลำดับที่ 23  ได้รับ    เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาทการแข่งขันโครงการประกวดการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (17 มกราคม 2554)

ปีการศึกษา 2553

นายพงศกร ประเสริฐเวชภัณฑ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง หมากรุกชาย และเหรียญทองแดง    หมากฮอส การแข่งขันกีฬานักเรียนกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2553
รางวัลเหรียญทอง วอลเล่ย์บอลหญิง อายุ 16 ปี การแข่งขันกีฬานักเรียนกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2553
รางวัลเหรียญทอง  ฟุตซอลชาย อายุ 14 ปี การแข่งขันกีฬานักเรียนกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2553 (ร่วมกับโรงเรียนวัดกำแพง)
รางวัลเหรียญทอง ตะกร้อชายทีมชุด อายุ 14 ปี การแข่งขันกีฬานักเรียนกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2553 (ร่วมกับเขตบางแคและเขตราษฏร์บูรณะ)
รางวัลเหรียญเงิน ฟุตบอลหญิง อายุ 14 ปี การแข่งขันกีฬานักเรียนกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2553 (ร่วมกับโรงเรียนวัดหัวกระบือ)
. รางวัลเหรียญทองแดง ฟุตบอลชาย อายุ 16 ปี การแข่งขันกีฬานักเรียนกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2553 (ร่วมกับโรงเรียนวัดหัวกระบือ)
นักเรียนร่วมแสดงงานโครงการมหกรรมดนตรีและการแสดงของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  ครั้งที่ 22  ระหว่างวันที่  31  มีนาคม  -  1  เมษายน  พ.ศ. 2554  ณ  ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

ผลงานการประกวดหนูน้อยนพมาศ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดนางนพมาศ จัดโดยศูนย์เยาวชน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

การแช่งชันกีฬานักเรียนกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 24 ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
1. กีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุ 16 ปี ได้รับเหรียญทอง เด็กหญิงสุวรรณา มูลมณี ได้รับรางวัลนักกฬายอดเยี่ยม ฝึกสอนโดย ครูพิพิธพร พัฒนวิริยะวาณิช
2. กีฬาฟุตบอลชาย รุ่นอายุ 14 ป(ร่วมกับโรงเรียนวัดกำแพง) ได้รับเหรียญทอง
3. กีฬาตะกร้อชาย รุ่นอายุ 14 ปี (ร่วมกับเขตบางแคและราษฎร์บูณะ)ได้รับเหรียญทอง
4. กีฬาฟุตบอลหญิง รุ่นอายุ 14 ป (ร่วมกับโรงเรียนวัดหัวกระบือ) ได้รับเหรียญเงิน
5. กีฬาฟุตบอลชาย รุ่นอายุ 16 ปี(ร่วมกับโรงเรียนวัดหัวกระบือ) ได้รับเหรียญทองแดง ฝึกสอนโดย ครูทินกร ชาวอุทัย และครูอนันต์ ลิ้มกลาง
6. กีฬาหมากรุกชาย นายพงศกร ประเสริฐเวชศักดิ์ ได้รับเหรียญทอง และเหรียญทองแดง กีฬาหมากฮอตชาย ฝึกสอนโดย ครูสุดารัตน์ นิตรักษ์..

ปีการศึกษา 2552

นักเรียนร่วมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง งานฉลองครบรอบ 10 ปีงานประจำปีตลดใหม่ทุ่งครุ (ประชาอุทิศ 61) ครั้งที่ 11 ได้รับรางวัลชมเชย อันดับที่ 2 พร้อมถ้วยรางวัล ฝึกสอนโดย ครูกตุประทุม และครูกนกวรรณ ทองสม

เด็กชายศุภชัย วงศ์สุวรรณ เข้าร่วมการประกวดแข่งขันทักษะทางด้านคณิตศาสตรู้ ระดับเขต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชื่อสื่อ การ์ตูนส่งเสริมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องชาวนาเจ้าปัญหา ฝึกสอนโดย ครูณัฐฐ์ฏิมา ส่งสิงห์ และครูอมรรัตน์ คันชั่ง

นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล 7 คน รุ่น 14 ปี ชาย จัดโดย ศูนย์เยาวชน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2552 ฝึกสอนโดย ครูทินกร ชาวอุทัย และครูอนันต์ ลิ้มกลาง

นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันฟุตบอล 7 คนรุ่น 12 ปี ชาย จัดโดย ศูนย์เยาวชน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2552 ฝึกสอนโดย ครูทินกร ชาวอุทัย และครูอนันต์ ลิ้มกลาง

นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันฟุตซอล รุ่น 12 ปี ชาย กีฬา กศน. คัพ ครั้งที่ 1 จัดโดยเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2552 ฝึกสอนโดย ครูทินกร ชาวอุทัย และครูอนันต์ ลิ้มกลาง

นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันแชร์บอล รุ่น 12 ปี หญิง กีฬา กศน. คัพ ครั้งที่ 1 จัดโดยเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2552 ฝึกสอนโดย ครูทินกร ชาวอุทัย และครูอนันต์ ลิ้มกลาง

ปีการศึกษา 2551

ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนราชมนตรี (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล) ส่งผลงานกระทงเข้าประกวด ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จัดโดย ห้างสรรพสินค้าคาร์ฟู สาขาพระราม 2 กรุงเทพมหานคร ได้รับเงินรางวัล 3000 บาท ส่งผลงานโดย ครูชำนาญ แก่นสุวรรณ และนักเรียน

ปีการศึกษา 2550

เด็กชายทีฆายุ แก้วเสถียร นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1 ชนะการประกวดการผลิตสื่อ โดยใช้คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 4 ส่งการ์ตูนเอนิเมชันเข้าประกวด ในหัวข้อเรื่อง "การทำความดี " เรื่องความดีที่ผมทำ ด้วยโปรแกรม Micromedia Flash เพื่อร่วมกิจกรรมเข้าค่าย ไอซีที ได้รับทุนการศึกษา 3000 บาท ฝึกสอนโดย อาจารย์นัตติมา กวนพา

นักเรียนชมรมวอลเลย์บอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ได้เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอล กรุงเทพมหานคร รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่2 (เหรียญทองแดง) เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2550 ฝึกซ้อมโดย อาจารย์พิพิธพร พัฒนวิริยะวาณิช

เด็กหญิงปิยะธิดา คงคาฉุยฉาย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้เข้าร่วมการคัดเลือกไปทัศนศึกษา ณ เมือง ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ผ่านการคัดเลือกระดับเขต เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2550 ณ โรงเรียนวัดท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เป็นตัวแทนเข้าร่วมการคัดเลือกระดับ กรุงเทพมหานคร ฝึกสอนโดย อาจารย์รุ่งนภา บุญชุ่ม และอาจารย์สุขฤทัย สุเสวี

ปีการศึกษา 2549

นักเรียนชมรมวอลเลย์บอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ได้เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอล กรุงเทพมหานคร รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่1 (เหรียญเงิน) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 ฝึกซ้อมโดย อาจารย์พิพิธพร พัฒนวิริยะวาณิช

เด็กชายนิธิพัฒน์ บุญปถัมป์ นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1  ได้ร่วมส่งสื่อ เอนิเมชันเข้าประกวด ในหัวข้อเรื่อง "นิทานสุภาษิตสำหรับเด็ก " เรื่องน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า ด้วยโปรแกรม Micromedia Flash เพื่อร่วมกิจกรรมเข้าค่าย ไอซีที ณ จังหวัดนครราชสีมา ได้รับทุนการศึกษา 3000 บาท ฝึกสอนโดย อาจารย์นัตติมา กวนพา

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมงาน รสท.นิทรรศ 49 ได้ร่วมประกวดแข่งขัน และได้รับรางวัล 2 ประเภท ได้แก ่ การประกวดแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ เด็กหญิง จิราภรณ์ คุณชม นักเรียนชั้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ฝึกสอนโดย อ.ธเนศ พงษ์สีดา และการประกวดแข่งขัน ประดิษฐ์โคมไฟ เด็กหญิงกัณฐลดา เกตุหอม เด็กหญิงพรพรรณ รุ่งเรือง และเด็กชายธีรเดช คุลินไธสง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล

ปีการศึกษา 2546

เด็กหญิงทิพาวรรณ เมฆหมอก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 1 การประกวดดนตรีไทย ประเภทจะเข้ โดยสำนักการศึกษา ร่วมกับบริษัทสยามกลการ