นายปรีชา  ต่อสุวรรณ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา
นางสุวรรณศรี สำโรงทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายมงคล สาตรา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
การพัฒนาอาคารสถานที่
   

       
   
       
 
 
       

 

587 ถนนฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง 10520
โทรศัพท์ / โทรสาร 02-3269005 E-mail Address : Watplak_53@hotmaill.com
ปรับปรุง 1 มิถุนายน 2553