head
title1
  ประวัติโรงเรียน
  วิสัยทัศน์
  เป้าหมายและพันธกิจ
  ตราสัญลักษณ์
  แผนผังอาคาร
  แผนที่สถานที่ตั้ง
  ติดต่อโรงเรียน
  เว็บบอร์ดโรงเรียน
 
 
title1
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
  ผู้บริหารโรงเรียน
  บุคลากรในโรงเรียน
 
 
title1
  คณะกรรมการนักเรียน
  ปฏิทินกิจกรรม
  ผลงานนักเรียน
  จำนวนนักเรียน
 
 
  งานบริหารจัดการ
  งานวิชาการ
  งานงบประมาณ
  งานบริหารงานทั่วไป
  งานบุคคล
 
 
title1
  โครงสร้างหลักสูตร
  แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
  เชื่อมโยงเว็บเรียนรู้
 
 
   
ปีการศึกษา 2552
กิจกรรม
วันที่
   
โครงการเขตเคลื่อนที่ โรงเรียนพรพระร่วงประสิทธิ์
11 กรกฎาคม 2552
เด็กดี V-STAR ฟื้นฟูศิลธรรมโลก ครั้งที่ 3
11 กรกฎาคม 2552
ทัศนศึกษาโรงละครสยามนิรมิตร ช่วงชั้นที่2
10 กรกฎาคม 2552
รับการตรวจประเมิน 5 ส.
10 กรกฎาคม 2552
กิจกรรม วันอาสารหบูชา และ ถวายเทียนวันเข้าพรรษา
3 กรกฎาคม 2552
รับการตรวจประเมิน SMART SCHOOL 2551
3 กรกฎาคม 2552
ทัศนศึกษาซาฟารีเวิล์ดช่วงชั้น อนุบาล-ช่วงชั้นที่1
30 มิถุนนายน 2552
กิจกรรม Big CleaningDay
29 มิถุนายน 2552
กิจกรรมวันสุนทรภู่
26 มิถุนายน 2552
อบรมนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เขตสายไหม
25-27 มิถุนายน 2552
ตรวจครัวอนามัย
15 มิถุนายน 2552
กิจกรรมวันไหว้ครู
18 มิถุนายน 2552
กิจกรรมฟิชโช่แจกขนมน้อง
16 มิถุนายน 2552
กิจกรรมแก๊งการ์ตูน
กิจกรรมรวมพลังอบรมวินัยต้านภัยยาเสพติดกับ สน.คันนายาว
10-11 พฤษภาคม2552
กิจกรรมเลือกประธานสภานักเรียน
27 พฤษภาคม 2552
สัมมนาศึกษาดูงาน กระบี - ตรัง
8-11 พฤษภาคม 2552
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2552
1 พฤษภาคม 2552
รับเกียรติบัตร จากสภากาชาดไทย
21 เมษายน 2552
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

copyright @ 2009
Pornpraraungprasit School Saimai Bangkok 10220
Tel.02-519-8827  E-mail:pornpraraung@yahoo.com