สำนักงานเขต      
คลองสาน
 โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ วัดทองธรรมชาติ
 โรงเรียนวัดทองนพคุณ วัดทองนพคุณ
 โรงเรียนวัดทองเพลง วัดทองเพลง
 โรงเรียนวัดพิชัยญาติ วัดพิชัยญาติ
 โรงเรียนวัดเศวตฉัตร วัดเศวตฉัตร
 โรงเรียนวัดสุทธาราม วัดสุทธาราม
 โรงเรียนวัดสุวรรณ วัดสุวรรณ
 โรงเรียนสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร
  ศูนย์เครือข่าย70
คลองเตย
 โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา
 โรงเรียนวัดคลองเตย วัดคลองเตย
 โรงเรียนวัดสะพาน วัดสะพาน
 โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ ศูนย์รวมน้ำใจ
  ศูนย์เครือข่าย14
คลองสามวา
 โรงเรียนกลางคลองสอง กลางคลองสอง
 โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) บางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)
 โรงเรียนบ้านแบนชะโด บ้านแบนชะโด
 โรงเรียนบ้านหนองระแหง บ้านหนองระแหง
 โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา
 โรงเรียนวัดคู้บอน วัดคู้บอน
 โรงเรียนวัดบัวแก้ว วัดบัวแก้ว
 โรงเรียนวัดแป้นทอง วัดแป้นทอง
 โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ วัดพระยาสุเรนทร์
 โรงเรียนวัดลำกะดาน วัดลำกะดาน
 โรงเรียนวัดศรีสุก วัดศรีสุก
 โรงเรียนวัดสุขใจ วัดสุขใจ
 โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด วัดสุทธิสะอาด
 โรงเรียนสุเหร่าเกาะขุนเณร สุเหร่าเกาะขุนเณร
 โรงเรียนสุเหร่าคลองสี่ สุเหร่าคลองสี่
 โรงเรียนสุเหร่าคลองหนึ่ง สุเหร่าคลองหนึ่ง
 โรงเรียนสุเหร่าสามวา สุเหร่าสามวา
 โรงเรียนสุเหร่าแสนแสบ สุเหร่าแสนแสบ
  ศูนย์เครือข่าย48
  ศูนย์เครือข่าย49
  ศูนย์เครือข่าย50
  ศูนย์เครือข่าย51
คันนายาว
 โรงเรียนคันนายาว คันนายาว
 โรงเรียนจินดาบำรุง จินดาบำรุง
จตุจักร
 โรงเรียนบ้านลาดพร้าว บ้านลาดพร้าว
 โรงเรียนประชานิเวศน์ ประชานิเวศน์
 โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ มัธยมประชานิเวศน์
 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช รัตนโกสินทร์สมโภช
 โรงเรียนวัดเทวสุนทร วัดเทวสุนทร
 โรงเรียนวัดเสมียนนารี วัดเสมียนนารี
 โรงเรียนเสนานิคม เสนานิคม
  ศูนย์เครือข่าย21
จอมทอง
 โรงเรียนวัดไทร(ถาวรพรหมานุกูล) วัดไทร(ถาวรพรหมานุกูล)
 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร วัดนาคนิมิตร
 โรงเรียนวัดนางนอง(พิพัฒน์) วัดนางนอง(พิพัฒน์)
 โรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก วัดบางขุนเทียนนอก
 โรงเรียนวัดบางประทุนนอก วัดบางประทุนนอก
 โรงเรียนวัดโพธิ์แก้ว วัดโพธิ์แก้ว
 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง(ขวัญโรจน์ราษฎร์รังสฤษฏ์) วัดโพธิ์ทอง(ขวัญโรจน์ราษฎร์รังสฤษฏ์)
 โรงเรียนวัดมงคลวราราม วัดมงคลวราราม
 โรงเรียนวัดยายร่ม วัดยายร่ม
 โรงเรียนวัดศาลาครืน วัดศาลาครืน
 โรงเรียนวัดสีสุก วัดสีสุก
  ศูนย์เครือข่าย73
  ศูนย์เครือข่าย74
ดอนเมือง
 โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา บำรุงรวิวรรณวิทยา
 โรงเรียนประชาอุทิศ ประชาอุทิศ
 โรงเรียนเปรมประชา เปรมประชา
 โรงเรียนพหลโยธิน พหลโยธิน
 โรงเรียนวัดดอนเมือง วัดดอนเมือง
 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม
  ศูนย์เครือข่าย20
ดินแดง
 โรงเรียนวิชากร วิชากร
 โรงเรียนวิชูทิศ วิชูทิศ
 โรงเรียนสามเสนนอก สามเสนนอก
  ศูนย์เครือข่าย15
ดุสิต
 โรงเรียนเบญจมบพิตร เบญจมบพิตร
 โรงเรียนวัดจันทรสโมสร วัดจันทรสโมสร
 โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร วัดเทวราชกุญชร
 โรงเรียนวัดธรรมาธิตาราม วัดธรรมาธิตาราม
 โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม วัดประชาระบือธรรม
 โรงเรียนวัดราชผาติการาม วัดราชผาติการาม
 โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร วัดสมณานัมบริหาร
 โรงเรียนวัดสวัสดิวารีสีมาราม วัดสวัสดิวารีสีมาราม
 โรงเรียนสุโขทัย สุโขทัย
  ศูนย์เครือข่าย7
  ศูนย์เครือข่าย8
ตลิ่งชัน
 โรงเรียนฉิมพลี ฉิมพลี
 โรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน ชุมทางตลิ่งชัน
 โรงเรียนวัดกระโจมทอง วัดกระโจมทอง
 โรงเรียนวัดเกาะ วัดเกาะ
 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย วัดไก่เตี้ย
 โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา วัดชัยพฤกษมาลา
 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก วัดช่างเหล็ก
 โรงเรียนวัดตลิ่งชัน วัดตลิ่งชัน
 โรงเรียนวัดทอง(อุดมศิลปวิทยาคาร) วัดทอง(อุดมศิลปวิทยาคาร)
 โรงเรียนวัดประสาท วัดประสาท
 โรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือ วัดปากน้ำฝั่งเหนือ
 โรงเรียนวัดพิกุล วัดพิกุล
 โรงเรียนวัดโพธิ์ วัดโพธิ์
 โรงเรียนวัดมะกอก วัดมะกอก
 โรงเรียนวัดรัชฎาธิฐาน วัดรัชฎาธิฐาน
 โรงเรียนวัดอินทราวาส วัดอินทราวาส
  ศูนย์เครือข่าย61
  ศูนย์เครือข่าย62
  ศูนย์เครือข่าย63
ทวีวัฒนา
 โรงเรียนคลองต้นไทร(สุขล้อมอุทิศ) คลองต้นไทร(สุขล้อมอุทิศ)
 โรงเรียนคลองทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา
 โรงเรียนคลองบางพรหม คลองบางพรหม
 โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์ คลองมหาสวัสดิ์
 โรงเรียนตั้งพิรุฬธรรม ตั้งพิรุฬธรรม
 โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส มัธยมปุรณาวาส
 โรงเรียนวัดปุรณาวาส วัดปุรณาวาส
  ศูนย์เครือข่าย66
ทุ่งครุ
 โรงเรียนคลองรางจาก คลองรางจาก
 โรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ ชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์
 โรงเรียนนาหลวง นาหลวง
 โรงเรียนบางมด(ตันเปาว์วิทยาคาร) บางมด(ตันเปาว์วิทยาคาร)
 โรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ รางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ
 โรงเรียนราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ
 โรงเรียนวัดทุ่งครุ วัดทุ่งครุ
 โรงเรียนสามัคคีบำรุง สามัคคีบำรุง
  ศูนย์เครือข่าย80
ธนบุรี
 โรงเรียนกันตทาราราม กันตทาราราม
 โรงเรียนวัดกระจับพินิจ วัดกระจับพินิจ
 โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร
 โรงเรียนวัดขุนจันทร์ วัดขุนจันทร์
 โรงเรียนวัดดาวคนอง วัดดาวคนอง
 โรงเรียนวัดบางน้ำชน วัดบางน้ำชน
 โรงเรียนวัดบางสะแกนอก วัดบางสะแกนอก
 โรงเรียนวัดบางสะแกใน วัดบางสะแกใน
 โรงเรียนวัดบุคคโล วัดบุคคโล
 โรงเรียนวัดประดิษฐาราม วัดประดิษฐาราม
 โรงเรียนวัดประยุรวงศ์ วัดประยุรวงศ์
 โรงเรียนวัดโพธินิมิตร วัดโพธินิมิตร
 โรงเรียนวัดราชคฤห์ วัดราชคฤห์
 โรงเรียนวัดราชวรินทร์ วัดราชวรินทร์
 โรงเรียนวัดเวฬุราชิณ วัดเวฬุราชิณ
 โรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ วัดใหญ่ศรีสุพรรณ
 โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย วัดใหม่ยายนุ้ย
  ศูนย์เครือข่าย67
  ศูนย์เครือข่าย68
  ศูนย์เครือข่าย69
บางกะปิ
 โรงเรียนไขศรีปราโมชย์อนุสรณ์ ไขศรีปราโมชย์อนุสรณ์
 โรงเรียนคลองกะจะ คลองกะจะ
 โรงเรียนบ้านบางกะปิ บ้านบางกะปิ
 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ มัธยมบ้านบางกะปิ
 โรงเรียนลำสาลี(ราษฎร์บำรุง) ลำสาลี(ราษฎร์บำรุง)
 โรงเรียนวัดเทพลีลา วัดเทพลีลา
 โรงเรียนวัดบึงทองหลาง วัดบึงทองหลาง
 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง วัดศรีบุญเรือง
 โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น สุเหร่าคลองจั่น
 โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่ สุเหร่าวังใหญ่
 โรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย สุเหร่าหัวหมากน้อย
  ศูนย์เครือข่าย22
  ศูนย์เครือข่าย23
บางกอกน้อย
 โรงเรียนวัดเจ้าอาม วัดเจ้าอาม
 โรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก วัดดงมูลเหล็ก
 โรงเรียนวัดดุสิตาราม วัดดุสิตาราม
 โรงเรียนวัดบางขุนนนท์ วัดบางขุนนนท์
 โรงเรียนวัดบางเสาธง วัดบางเสาธง
 โรงเรียนวัดปฐมบุตรอิศราราม วัดปฐมบุตรอิศราราม
 โรงเรียนวัดพระยาทำ วัดพระยาทำ
 โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง วัดโพธิ์เรียง
 โรงเรียนวัดมะลิ วัดมะลิ
 โรงเรียนวัดยางสุทธาราม วัดยางสุทธาราม
 โรงเรียนวัดวิเศษการ วัดวิเศษการ
 โรงเรียนวัดศรีสุดาราม วัดศรีสุดาราม
 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี
 โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม
 โรงเรียนวัดอัมพวา วัดอัมพวา
  ศูนย์เครือข่าย56
  ศูนย์เครือข่าย57
  ศูนย์เครือข่าย58
บางกอกใหญ่
 โรงเรียนวัดดีดวด วัดดีดวด
 โรงเรียนวัดท่าพระ วัดท่าพระ
 โรงเรียนวัดนาคกลาง วัดนาคกลาง
 โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี วัดประดู่ฉิมพลี
 โรงเรียนวัดราชสิทธาราม วัดราชสิทธาราม
 โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ วัดใหม่พิเรนทร์
  ศูนย์เครือข่าย64
บางขุนเทียน
 โรงเรียนแก้วขำทับอุปถัมภ์ แก้วขำทับอุปถัมภ์
 โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ คลองพิทยาลงกรณ์
 โรงเรียนคลองห้วยทราย คลองห้วยทราย
 โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา บางขุนเทียนศึกษา
 โรงเรียนวัดกก วัดกก
 โรงเรียนวัดกำแพง(บางขุนเทียน) วัดกำแพง(บางขุนเทียน)
 โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม
 โรงเรียนวัดบัวผัน
 โรงเรียนวัดบางกระดี่ วัดบางกระดี่
 โรงเรียนวัดประชาบำรุง วัดประชาบำรุง
 โรงเรียนวัดเลา วัดเลา
 โรงเรียนวัดสะแกงาม วัดสะแกงาม
 โรงเรียนวัดแสมดำ วัดแสมดำ
 โรงเรียนวัดหัวกระบือ วัดหัวกระบือ
 โรงเรียนศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา) ศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา)
 โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์ หมู่บ้านเกาะโพธิ์
  ศูนย์เครือข่าย71
  ศูนย์เครือข่าย72
บางเขน
 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ ไทยนิยมสงเคราะห์
 โรงเรียนบ้านคลองบัว บ้านคลองบัว
 โรงเรียนบ้านบัวมล บ้านบัวมล
 โรงเรียนประชาภิบาล ประชาภิบาล
 โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม
  ศูนย์เครือข่าย19
บางคอแหลม
 โรงเรียนวัดจันทร์นอก วัดจันทร์นอก
 โรงเรียนวัดจันทร์ใน วัดจันทร์ใน
 โรงเรียนวัดไทร วัดไทร
 โรงเรียนวัดบางโคล่นอก วัดบางโคล่นอก
 โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม วัดไผ่เงินโชตนาราม
 โรงเรียนวัดราชสิงขร วัดราชสิงขร
 โรงเรียนวัดลาดบัวขาว(บางคอแหลม) วัดลาดบัวขาว(บางคอแหลม)
  ศูนย์เครือข่าย12
บางแค
 โรงเรียนคลองหนองใหญ่ คลองหนองใหญ่
 โรงเรียนบางแค(เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์) บางแค(เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)
 โรงเรียนบางแคเหนือ บางแคเหนือ
 โรงเรียนบางเชือกหนัง บางเชือกหนัง
 โรงเรียนบางไผ่ บางไผ่
 โรงเรียนเพชรเกษม เพชรเกษม
 โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์ วัดบุณยประดิษฐ์
 โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี วัดพรหมสุวรรณสามัคคี
 โรงเรียนวัดม่วง วัดม่วง
 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง-เขตบางแค วัดราษฎร์บำรุง-เขตบางแค
 โรงเรียนวัดศาลาแดง วัดศาลาแดง
 โรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ หมู่บ้านเศรษฐกิจ
  ศูนย์เครือข่าย78
  ศูนย์เครือข่าย79
บางซื่อ
 โรงเรียนวัดทองสุทธาราม วัดทองสุทธาราม
 โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส วัดบางโพโอมาวาส
 โรงเรียนวัดประชาศรัทธาธรรม
 โรงเรียนวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์
 โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม วัดมัชฌันติการาม
 โรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุง วัดเลียบราษฎร์บำรุง
 โรงเรียนวัดสร้อยทอง วัดสร้อยทอง
  ศูนย์เครือข่าย9
บางนา
 โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ ผ่องพลอยอนุสรณ์
 โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ เพี้ยนพินอนุสรณ์
 โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ รุ่งเรืองอุปถัมภ์
 โรงเรียนวัดบางนานอก วัดบางนานอก
 โรงเรียนวัดบางนาใน(รื่น ศยามานนท์) วัดบางนาใน(รื่น ศยามานนท์)
 โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ ศรีเอี่ยมอนุสรณ์
 โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์ อำนวยกนกศิริอนุสรณ์
  ศูนย์เครือข่าย18
บางบอน
 โรงเรียนบ้านนายผล(แม้นสุวรรณอุปถัมภ์) บ้านนายผล(แม้นสุวรรณอุปถัมภ์)
 โรงเรียนบ้านนายสี บ้านนายสี
 โรงเรียนบ้านนายเหรียญ บ้านนายเหรียญ
 โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ พรหมราษฎร์รังสรรค์
 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
 โรงเรียนวัดนินสุขาราม วัดนินสุขาราม
 โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน
 โรงเรียนสถานีพรมแดน สถานีพรมแดน
  ศูนย์เครือข่าย76
  ศูนย์เครือข่าย77
บางพลัด
 โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม บางยี่ขันวิทยาคม
 โรงเรียนวัดคฤหบดี วัดคฤหบดี
 โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี วัดฉัตรแก้วจงกลณี
 โรงเรียนวัดเทพากร วัดเทพากร
 โรงเรียนวัดบางพลัด วัดบางพลัด
 โรงเรียนวัดเปาโรหิตย์ วัดเปาโรหิตย์
 โรงเรียนวัดพระยาศิริไอยสวรรค์ วัดพระยาศิริไอยสวรรค์
 โรงเรียนวัดรวก วัดรวก
 โรงเรียนวัดวิมุตยาราม วัดวิมุตยาราม
 โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส วัดสามัคคีสุทธาวาส
 โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม
  ศูนย์เครือข่าย59
  ศูนย์เครือข่าย60
บางรัก
 โรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า วัดแก้วแจ่มฟ้า
 โรงเรียนวัดม่วงแค วัดม่วงแค
 โรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม วัดมหาพฤฒาราม
 โรงเรียนวัดสวนพลู วัดสวนพลู
 โรงเรียนวัดหัวลำโพง วัดหัวลำโพง
  ศูนย์เครือข่าย6
บึงกุ่ม
 โรงเรียนคลองกุ่ม คลองกุ่ม
 โรงเรียนคลองลำเจียก คลองลำเจียก
 โรงเรียนประภาสวิทยา ประภาสวิทยา
 โรงเรียนพิชัยพัฒนา พิชัยพัฒนา
 โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ แย้มจาดวิชชานุสรณ์
 โรงเรียนวัดนวลจันทร์ วัดนวลจันทร์
 โรงเรียนวัดบางเตย วัดบางเตย
 โรงเรียนวัดพิชัย วัดพิชัย
  ศูนย์เครือข่าย25
  ศูนย์เครือข่าย26
ปทุมวัน
 โรงเรียนปทุมวัน ปทุมวัน
 โรงเรียนปลูกจิต ปลูกจิต
 โรงเรียนวัดชัยมงคล วัดชัยมงคล
 โรงเรียนวัดดวงแข วัดดวงแข
 โรงเรียนวัดบรมนิวาส วัดบรมนิวาส
 โรงเรียนวัดปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม
 โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว
 โรงเรียนสวนลุมพินี สวนลุมพินี
 โรงเรียนสวนหลวง สวนหลวง
  ศูนย์เครือข่าย4
  ศูนย์เครือข่าย5
ประเวศ
 โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ แก่นทองอุปถัมภ์
 โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์ คชเผือกอนุสรณ์
 โรงเรียนคลองปักหลัก คลองปักหลัก
 โรงเรียนคลองมะขามเทศ คลองมะขามเทศ
 โรงเรียนงามมานะ งามมานะ
 โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
 โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา วัดกระทุ่มเสือปลา
 โรงเรียนวัดตะกล่ำ วัดตะกล่ำ
 โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ สุวิทย์เสรีอนุสรณ์
 โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ สุเหร่าจรเข้ขบ
 โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง สุเหร่าทับช้าง
 โรงเรียนสุเหร่าทางควาย สุเหร่าทางควาย
 โรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า สุเหร่าบ้านม้า
 โรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอน สุเหร่าบึงหนองบอน
 โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย สุเหร่าศาลาลอย
 โรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์ อยู่เป็นสุขอนุสรณ์
  ศูนย์เครือข่าย30
  ศูนย์เครือข่าย31
  ศูนย์เครือข่าย32
ป้อมปราบฯ
 โรงเรียนวัดคณิกาผล วัดคณิกาผล
 โรงเรียนวัดดิสานุการาม วัดดิสานุการาม
 โรงเรียนวัดพระพิเรนทร์ วัดพระพิเรนทร์
 โรงเรียนวัดสิตาราม วัดสิตาราม
  ศูนย์เครือข่าย3
พญาไท
 โรงเรียนวัดไผ่ตัน วัดไผ่ตัน
พระนคร
 โรงเรียนราชบพิธ ราชบพิธ
 โรงเรียนวัดตรีทศเทพ วัดตรีทศเทพ
 โรงเรียนวัดพระเชตุพน วัดพระเชตุพน
 โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม วัดมกุฏกษัตริยาราม
 โรงเรียนวัดมหรรณพ์ วัดมหรรณพ์
 โรงเรียนวัดมหาธาตุ วัดมหาธาตุ
 โรงเรียนวัดราชนัดดา วัดราชนัดดา
 โรงเรียนวัดราชบูรณะ วัดราชบูรณะ
 โรงเรียนวัดสุทัศน์ วัดสุทัศน์
 โรงเรียนวัดใหม่อมตรส วัดใหม่อมตรส
 โรงเรียนวัดอินทรวิหาร วัดอินทรวิหาร
  ศูนย์เครือข่าย1
  ศูนย์เครือข่าย2
พระโขนง
 โรงเรียนบางจาก บางจาก
 โรงเรียนพูนสิน พูนสิน
 โรงเรียนวัดธรรมมงคล วัดธรรมมงคล
 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
  ศูนย์เครือข่าย13
ภาษีเจริญ
 โรงเรียนบางจาก(โกมลประเสริฐอุทิศ) บางจาก(โกมลประเสริฐอุทิศ)
 โรงเรียนวัดกำแพง วัดกำแพง
 โรงเรียนวัดโคนอน วัดโคนอน
 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม วัดจันทร์ประดิษฐาราม
 โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี วัดชัยฉิมพลี
 โรงเรียนวัดตะล่อม วัดตะล่อม
 โรงเรียนวัดโตนด วัดโตนด
 โรงเรียนวัดทองศาลางาม วัดทองศาลางาม
 โรงเรียนวัดนิมมานรดี วัดนิมมานรดี
 โรงเรียนวัดประดู่(พ่วงอุทิศ) วัดประดู่(พ่วงอุทิศ)
 โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย วัดมะพร้าวเตี้ย
 โรงเรียนวัดวิจิตรการนิมิตร วัดวิจิตรการนิมิตร
 โรงเรียนวัดอ่างแก้ว วัดอ่างแก้ว
  ศูนย์เครือข่าย53
  ศูนย์เครือข่าย54
  ศูนย์เครือข่าย55
มีนบุรี
 โรงเรียนคลองสองต้นนุ่น คลองสองต้นนุ่น
 โรงเรียนคลองสาม คลองสาม
 โรงเรียนบ้านเกาะ บ้านเกาะ
 โรงเรียนบึงขวาง(มหาดไทยอุปถัมภ์) บึงขวาง(มหาดไทยอุปถัมภ์)
 โรงเรียนมีนบุรี มีนบุรี
 โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์ วังเล็กวิทยานุสรณ์
 โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ วัดทองสัมฤทธิ์
 โรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ วัดบำเพ็ญเหนือ
 โรงเรียนวัดแสนสุข วัดแสนสุข
 โรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวก วัดใหม่ลำนกแขวก
 โรงเรียนศาลาคู้ ศาลาคู้
 โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน สุเหร่าทรายกองดิน
 โรงเรียนสุเหร่าบางชัน
  ศูนย์เครือข่าย33
  ศูนย์เครือข่าย34
ยานนาวา
 โรงเรียนวัดคลองภูมิ วัดคลองภูมิ
 โรงเรียนวัดคลองใหม่ วัดคลองใหม่
 โรงเรียนวัดช่องนนทรี วัดช่องนนทรี
 โรงเรียนวัดช่องลม วัดช่องลม
 โรงเรียนวัดดอกไม้ วัดดอกไม้
 โรงเรียนวัดปริวาศ วัดปริวาศ
  ศูนย์เครือข่าย11
ราชเทวี
 โรงเรียนกิ่งเพชร กิ่งเพชร
 โรงเรียนวัดดิสหงสาราม วัดดิสหงสาราม
 โรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม วัดทัศนารุณสุนทริการาม
 โรงเรียนวัดพระยายัง วัดพระยายัง
  ศูนย์เครือข่าย10
ราษฏร์บูรณะ
 โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ รัตนจีนะอุทิศ
 โรงเรียนวัดแจงร้อน วัดแจงร้อน
 โรงเรียนวัดบางประกอก วัดบางประกอก
 โรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส วัดประเสริฐสุทธาวาส
 โรงเรียนวัดสน วัดสน
 โรงเรียนวัดสารอด วัดสารอด
ลาดกระบัง
 โรงเรียนขุมทอง(เพชรทองคำอุปถัมภ์) ขุมทอง(เพชรทองคำอุปถัมภ์)
 โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง เคหะชุมชนลาดกระบัง
 โรงเรียนแดงเป้า แดงเป้า
 โรงเรียนตำบลขุมทอง(ประชาอุทิศ) ตำบลขุมทอง(ประชาอุทิศ)
 โรงเรียนประสานสามัคคี ประสานสามัคคี
 โรงเรียนลำพะอง ลำพะอง
 โรงเรียนวัดขุมทอง วัดขุมทอง
 โรงเรียนวัดทิพพาวาส วัดทิพพาวาส
 โรงเรียนวัดบำรุงรื่น
 โรงเรียนวัดบึงบัว วัดบึงบัว
 โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา วัดปลูกศรัทธา
 โรงเรียนวัดปากบึง วัดปากบึง
 โรงเรียนวัดพลมานีย์ วัดพลมานีย์
 โรงเรียนวัดราชโกษา วัดราชโกษา
 โรงเรียนวัดลาดกระบัง วัดลาดกระบัง
 โรงเรียนวัดลานบุญ วัดลานบุญ
 โรงเรียนวัดสังฆราชา วัดสังฆราชา
 โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์ วัดสุทธาโภชน์
 โรงเรียนสุเหร่าลำนายโส สุเหร่าลำนายโส
 โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา แสงหิรัญวิทยา
  ศูนย์เครือข่าย35
  ศูนย์เครือข่าย36
  ศูนย์เครือข่าย37
  ศูนย์เครือข่าย38
ลาดพร้าว
 โรงเรียนคลองทรงกระเทียม คลองทรงกระเทียม
 โรงเรียนเทพวิทยา เทพวิทยา
 โรงเรียนเพชรถนอม เพชรถนอม
 โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ ลอยสายอนุสรณ์
 โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า
 โรงเรียนวัดลาดพร้าว วัดลาดพร้าว
  ศูนย์เครือข่าย24
วังทองหลาง
 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม
 โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก
 โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว สุเหร่าลาดพร้าว
วัฒนา
 โรงเรียนแจ่มจันทร์ แจ่มจันทร์
 โรงเรียนวัดธาตุทอง วัดธาตุทอง
 โรงเรียนวัดภาษี วัดภาษี
 โรงเรียนวิจิตรวิทยา วิจิตรวิทยา
 โรงเรียนสวัสดีวิทยา สวัสดีวิทยา
 โรงเรียนสุเหร่าบางมะเขือ สุเหร่าบางมะเขือ
 โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน สุเหร่าบ้านดอน
 โรงเรียนสุเหร่าสามอิน สุเหร่าสามอิน
  ศูนย์เครือข่าย16
  ศูนย์เครือข่าย17
สะพานสูง
 โรงเรียนวัดลาดบัวขาว(สะพานสูง) วัดลาดบัวขาว(สะพานสูง)
 โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี) สมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี)
 โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล สามแยกคลองหลอแหล
 โรงเรียนสุเหร่าชีรอ สุเหร่าชีรอ
 โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน สุเหร่าทับช้างคลองบน
 โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว สุเหร่าลาดบัวขาว
  ศูนย์เครือข่าย52
สาทร
 โรงเรียนวัดดอน วัดดอน
 โรงเรียนวัดยานนาวา วัดยานนาวา
สายไหม
 โรงเรียนซอยแอนเนกซ์ ซอยแอนเนกซ์
 โรงเรียนประชานุกูล ประชานุกูล
 โรงเรียนพรพระร่วงประสิทธิ์ พรพระร่วงประสิทธิ์
 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ฤทธิยะวรรณาลัย
 โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม วัดเกาะสุวรรณาราม
 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 โรงเรียนวัดหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่
 โรงเรียนสายไหม(ทัสนารมย์อนุสรณ์) สายไหม(ทัสนารมย์อนุสรณ์)
 โรงเรียนออเงิน ออเงิน
  ศูนย์เครือข่าย27
  ศูนย์เครือข่าย28
สัมพันธวงศ์
 โรงเรียนวัดจักรวรรดิ์ วัดจักรวรรดิ์
 โรงเรียนวัดปทุมคงคา วัดปทุมคงคา
 โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ วัดสัมพันธวงศ์
สวนหลวง
 โรงเรียนคลองกลันตัน คลองกลันตัน
 โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ นาคนาวาอุปถัมภ์
 โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ มัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์
 โรงเรียนวัดใต้ วัดใต้
 โรงเรียนวัดทองใน วัดทองใน
 โรงเรียนวัดปากบ่อ วัดปากบ่อ
 โรงเรียนสุเหร่าใหม่(เขตสวนหลวง) สุเหร่าใหม่(เขตสวนหลวง)
 โรงเรียนหัวหมาก หัวหมาก
  ศูนย์เครือข่าย47
หนองจอก
 โรงเรียนคลองสอง คลองสอง
 โรงเรียนคารีอุปถัมภ์ คารีอุปถัมภ์
 โรงเรียนนีลราษฎร์อุปถัมภ์ นีลราษฎร์อุปถัมภ์
 โรงเรียนบ้านเจียรดับ บ้านเจียรดับ
 โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย บ้านลำต้นกล้วย
 โรงเรียนผลลีรุ่งเรือง ผลลีรุ่งเรือง
 โรงเรียนลำเจดีย์ ลำเจดีย์
 โรงเรียนลำบุหรี่พวง ลำบุหรี่พวง
 โรงเรียนลำผักชี ลำผักชี
 โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร วัดทรัพย์สโมสร
 โรงเรียนวัดพระยาปลา วัดพระยาปลา
 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง-เขตหนองจอก วัดราษฎร์บำรุง-เขตหนองจอก
 โรงเรียนวัดลำต้อยติ่ง วัดลำต้อยติ่ง
 โรงเรียนวัดสามง่าม วัดสามง่าม
 โรงเรียนวัดสีชมพู วัดสีชมพู
 โรงเรียนวัดแสนเกษม วัดแสนเกษม
 โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ) วัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ)
 โรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มล้ม วัดใหม่กระทุ่มล้ม
 โรงเรียนวัดใหม่เจริญราษฎร์ วัดใหม่เจริญราษฎร์
 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา วัดอู่ตะเภา
 โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร ศิริวังวิทยาคาร
 โรงเรียนสังฆประชานุสรณ์ สังฆประชานุสรณ์
 โรงเรียนสามแยกท่าไข่ สามแยกท่าไข่
 โรงเรียนสุเหร่าคลองเก้า สุเหร่าคลองเก้า
 โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบ สุเหร่าคลองสิบ
 โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบเอ็ด สุเหร่าคลองสิบเอ็ด
 โรงเรียนสุเหร่านาตับ สุเหร่านาตับ
 โรงเรียนสุเหร่าบ้านเกาะ
 โรงเรียนสุเหร่าลำแขก สุเหร่าลำแขก
 โรงเรียนสุเหร่าศาลาแดง สุเหร่าศาลาแดง
 โรงเรียนสุเหร่าสนามกลางลำ สุเหร่าสนามกลางลำ
 โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา สุเหร่าหะยีมินา
 โรงเรียนสุเหร่าใหม่ สุเหร่าใหม่
 โรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว สุเหร่าอีรั้ว
 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ หนองจอกพิทยานุสรณ์
 โรงเรียนหลวงแพ่ง(บำรุงรัฐกิจ) หลวงแพ่ง(บำรุงรัฐกิจ)
 โรงเรียนอิสลามลำไทร อิสลามลำไทร
  ศูนย์เครือข่าย39
  ศูนย์เครือข่าย40
  ศูนย์เครือข่าย41
  ศูนย์เครือข่าย42
  ศูนย์เครือข่าย43
  ศูนย์เครือข่าย44
  ศูนย์เครือข่าย45
  ศูนย์เครือข่าย46
หนองแขม
 โรงเรียนคลองบางแวก คลองบางแวก
 โรงเรียนบ้านขุนประเทศ บ้านขุนประเทศ
 โรงเรียนประชาบำรุง ประชาบำรุง
 โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล วัดศรีนวลธรรมวิมล
 โรงเรียนวัดหนองแขม วัดหนองแขม
 โรงเรียนวัดอุดมรังสี วัดอุดมรังสี
  ศูนย์เครือข่าย65
หลักสี่
 โรงเรียนการเคหะท่าทราย การเคหะท่าทราย
 โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1  เคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1
 โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา2 เคหะทุ่งสองห้องวิทยา2
 โรงเรียนทุ่งสองห้อง ทุ่งสองห้อง
 โรงเรียนบางเขน(ไว้สาลีอนุสรณ์)
 โรงเรียนวัดหลักสี่(ทองใบทิวารีวิทยา) วัดหลักสี่(ทองใบทิวารีวิทยา)
  ศูนย์เครือข่าย29
ห้วยขวาง
 โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ ประชาราษฎร์บำเพ็ญ
 โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก พระราม ๙ กาญจนาภิเษก
 โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม
หน่วยศึกษานิเทศก์
 โรงเรียนหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา
True - ทรู
 โรงเรียนTrue - ทรู True - ทรู