โรงเรียนนำร่อง
 โรงเรียนกิ่งเพชร
 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์
 โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา
 โรงเรียนบ้านบางกะปิ
 โรงเรียนประชานิเวศน์
 โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์
 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
 โรงเรียนพูนสิน
 โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
 โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
 โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์
 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม
 โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี
 โรงเรียนวัดภาษี
 โรงเรียนวัดลานบุญ
 โรงเรียนวัดอุดมรังสี
 โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์
 โรงเรียนสามเสนนอก
 โรงเรียนวัดธรรมมงคล
 โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)
 โรงเรียนวัดลาดบัวขาว(สะพานสูง)
 โรงเรียนบางไผ่
 โรงเรียนวัดกระจับพินิจ
 โรงเรียนนาหลวง