สร้างภาพสวยด้วยรูปร่างอัตโนมัติ

สร้างเป็นภาพมังคุด โดยใช้วิธีการต่อไปนี้

1. ให้นักเรียนเข้า โปรแกรม   Microsoft Word   เลือกภาพวงรี จากรูปร่างอัตโนมัติ

            1.1  คลิกที่แถบเครื่องมือ  รูปร่างอัตโนมัติ

            1.2   เลื่อนตัวชี้ไปยัง รูปร่างพื้นฐาน

            1.3   เลื่อนตัวชี้ไปยัง รูปวงรี

 

 

2.  การสร้างภาพ

            2.1    คลิกที่รูปวงรี จะเกิดข้อความสร้างภาพของคุณที่นี่ พร้อมเครื่องหมาย  +

            2.2    ลากเมาส์ เป็นรูปวงกลมใหญ่ เพื่อเป็นผลมังคุด

 

 

 

 


            2.3   คลิกที่รูปวงรี  นำ  + มาวาง ใช้เมาส์ลากไว้ที่ส่วนบนของลูกทับวงกลมใหญ่

 

 

 

            2.4   คลิกที่รูปวงรี   นำ  + มาวาง ใช้เมาส์ลากไว้ที่ด้านซ้ายของลูกทับ 2 วงแรก

 

 

 


            2.5    คลิกที่รูปวงรี   นำ  + มาวาง ใช้เมาส์ลากไว้ที่ด้านขวาของลูกทับ 3วงแรก

           

 

 

 

2.6   คลิกที่แถบเครื่องมือ  รูปร่างอัตโนมัติ   เลื่อนตัวชี้ไปยัง รูปร่างพื้นฐาน

            เลื่อนตัวชี้ไปยัง รูปบล็อกส่วนโค้ง

 

 

 

 


                       

 

            2.7    ลากเมาส์ เป็นบล็อกส่วนโค้ง เพื่อเป็นขั้วผลมังคุด

 

 

 

2.8         คลิกที่ปุ่มสีเขียวเพื่อพลิกให้บล็อกอยู่ในแนวตั้ง

 

 

 

 

 

 


2.9    จัดตำแหน่งให้เป็นขั้วผลมังคุด ที่เหมาะสม โดยคลิกซ้ายที่รูปบล็อกแล้วใช้เมาส์  ลาก  มาวางในตำแหน่งที่ต้องการ จากนั้นปล่อยเมาส์

2.10    คลิกที่รูปวงรี   นำ  + มาวาง ใช้เมาส์ลากไว้ที่ด้านล่าง ทับขั้วมังคุด

 

           

 

 

2.11                 ตกแต่งให้เหมาะสมโดยคลิกที่รูปแล้วแก้ไขภาพให้เล็กหรือใหญ่โดยคลิกที่จุดกลมของภาพตามมุมทั้ง 4 และด้านข้าง

 

 

 

2.12                 เพิ่มสีและลวดลายให้กับภาพโดยคลิกที่ แถบเครื่องมือ

 

 

 

 

 

 

 

 


           

 

 

 

 

จัดทำโดย

นางอรทัย  จั่นเพิ้ง ครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.2 

โรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า  สำนักงานเขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร