<< ขอยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนวิถีพุทธ ภายใต้บรรยาการอันร่มรื่น >>

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด และเดินทางไกล
ณ ค่ายลูกเสือเสาวคนธ์ จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 21-23 ธันวาคม 2552


 
 ::
 
เข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด
 :: กรุงเทพเกมส์ ครั้งที่ 27 
 :: กิจกรรมกีฬาสีและกีฬาอนุบาล
     สัมพันธ์
   
 :: กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
 :: กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 53
 


กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
ณ โรงเรียนวัดแจงร้อน สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ กทม.
วันที่ 25 ธันวาาคม 2552


 :: 
กรุงเทพมหานคร
 :: สำนักการศึกษา
 :: สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ
 :: วิชาการ
 :: เทคโนโลยี
 :: โรงเรียนเทศบาล
 :: การศึกษา
 :: เศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
ณ โรงเรียนวัดแจงร้อน สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ กทม.
วันที่ 8 มกราคม 2553

 

 

รายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
     ปีการศึกษา ๒๕๕๒

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา
     ปีการศึกษา ๒๕๕๒


 ชื่อ Website ของโรงเรียน
http://www.bmasmartschool.com/watjeanron/index.html