<< ขอยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนวิถีพุทธ ภายใต้บรรยาการอันร่มรื่น >>::: สัญลักษณ์ของโรงเรียน :::

สัญลักษณ์ อักษรย่อ จร. ในองค์พระ::: ต้นไม้ประจำโรงเรียน :::


ต้นนนทรี

 

 
 :: หนึ่งภูมิปัญญา หนึ่งห้องเรียน
 
:: ช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ 23  
 :: อบรมปฏิบัติการสวน
     พฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
   
 :: กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
 :: กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ :: กรุงเทพมหานคร
 :: สำนักการศึกษา
 :: สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ
 :: วิชาการ
 :: เทคโนโลยี
 :: โรงเรียนเทศบาล
 :: การศึกษา
 :: เศรษฐกิจพอเพียง