สำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนวัดกำแพงจะร่วมมือกับชุมชน สร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จะรักษาฟื้นฟู สืบทอดวัฒนธรรมสืบทอดวัฒนธรรมและความเป็นไทย ในรูปแบบที่หลากหลาย โดยใช้เทคโนโลยีมุ่งสูความเป็นสากล

 

โรงเรียนวัดกำแพง : 54 หมู่ 10 แขวงบางแวก สำนักงาน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ - โทรสาร :
0 - 2410 - 4510
e - mail : watkampang@hunsa.com
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ :
so_phon@hotmail.com

krunamchok@yahoo.com

เข้าสู่เว็บไซต์

http://www.bmasmartschool.com/watkumpang/