หน้าหลัก
ข้อมูลโรงเรียน
วิสัยทัศน์และปรัชญา
ผู้บริหาร
ครูและเจ้าหน้าที่
ภาพกิจกรรม

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนวัดลาดปลาเค้า

ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2555 ประชุมผู้ปกครองเวลา 9.00 - 12.00 น. ณ โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า

วิจัยในชั้นเรียน สื่อการสอน ผลงานนักเรียน

487 โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
................โทร. 025-707-245 โทรสาร 025-706-667 ............watladplakao-school@hotmail.com

www.bmasmartschool.com/watladplakao,www.facebook.com/ladplakao