หน้าแรก ข่าวการศึกษา ข่าวเทคโนโลยี ข่าวการเมือง ข่าวสังคม ข่าวกีฬา

 
p6.php it.php contact.php    
 
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้าง/หน้าที่
นโยบาย/พันธกิจ
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคลากร
 
รอบรั้วโรงเรียน
กิจกรรมประจำเดือน
 
ผลงานนักเรียน
ผลงานโรงเรียน
 
กรรมการสถานศึกษา
เครือข่ายผู้ปกครอง
จุลสาร/งานเผยแพร่
รวมแหล่งเรียนรู้
ผู้สนับสนุน


สายการบริหาร
นางเสาวลักษณ์ แพบุญประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มล้ม
วิทยฐานะชำนาญการ

 


นายอดิศักดิ์ มีภูงา
ครู คศ.1

 

 
นางสุจินดา นิยมศรี
ครู คศ.2
วิทยฐานะชำนาญการ

นางนิตยา ทรัพย์ส่งเสริม
ครู คศ.2
วิยาฐานะชำนาญการ
 
นางวัชราภรณ์ สีเหลือง
ครู คศ.2
วิทยฐานะชำนาญการ พิเศษ

 

 

คลิ๊กที่รูปเพื่อดูภาพขยายนางเสาวลักษณ์ แพบุญประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
p.saowalak01@gmail.com

 
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คุรุสภา
สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้