welcome               title             home1
 
 
nametv
 
                             
  คู่ขนานลอยฟ้า  พาสู่ตลิ่งชัน  เขตขัณฑ์ไม้งาม  ตลาดน้ำขึ้นชื่อ  เลื่องลือประเพณีชักพระ  
                             
ประวัติโรงเรียน  

pig1
pig2
pig3

pig5
pig12
pig11

pig13

 
ข้อมูลทั่วไป    
โครงสร้างการบริหารงาน    
บุคลากร    
ข้อมูลนักเรียนและบุคลากร    
แผนผังบริเวณโรงเรียน    
แผนที่การเดินทาง    
ความภาคภูมิใจ    
คณะกรรมการสถานศึกษา
และเครือข่ายผู้ปกครอง
   
pig6 pig7 pig8  
       
pig4  
pig9 pig10 katong  
       
     
     
   
โรงเรียนวัดมะกอก (วิสุทธิวิทยาคาร) 24 หมู่ 8 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2448 6188

E-mail : watmakok@hotmail.com