กิจกรรมตามกลุ่มสาระ
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้น
อนุบาล 1
อนุบาล 2
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
นานาสาระน่ารู้
สำนักการศึกษา
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
แหล่งเรียนรู้ทางอินเตอร์กับ NECTEC
เสริมความรู้กับ สารานุกรมไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทวรงสาธารณสุข
สำนักกองทุนสนับสนุนงานวิจัย
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
E - Learning
E - Learning ม่วงแค
ศูนย์รวมข้อมูลทางการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โรงเรียนวัดม่วงแค...

ตั้งขึ้นเมื่อวันที่.6.พฤษภาคม..2476

โดยมีนายดาบง้วน สุวรรณศรี เป็นครูใหญ่คนแรก มีนักเรียนจำนวน 19 คน ปัจจุบันนี้มีนักเรียนจำนวน 67 คน
ผู้บริหาร 1 คน
ข้าราชการครู 8 คน พนักงานธุรการ 1 คน
พี่เลี้ยงเด็ก 1 คนฝ่ายอาคารสถานที่ 2 คน

ผู้บริหารคนปัจจุบันคือ....
นางนันท์นภัส ลภัสสรวีย์


      
                ค้นหาข้อมูลกับ Google

โครงการเด่นโรงเรียนวัดม่วงแค
โครงการรักการอ่าน
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
โครงการธนาคารวัสดุรีไซต์เคิล
โครงการโรงเรียนอ่อนหวาน
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
ข่าวสารม่วงแค/กิจกรรม

ดำเนินการโรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน (Smart school) อยู่ในระดับดีเด่น โล่เกียรติคุณจากกรุงเทพฯ
คำเนินการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2551 โล่เกียรติคุณจากกรุงเทพมหานคร
ดำเนินการโรงเรียนรางวัลดีเด่น ประกวดสถานศึกษาปลอดลูกน้ำยุงลายปีการศึกษา 2551 จากสำนักอนามัย
ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนบรรเลงดนตรีไทย และการแสดงนาฏศิลป์ไทย เกียรติบัตรจากสำนักการศึกษาโรงเรียนรางวัลชมเชย
ถ้วยกีฬา ระดับเขตบางรัก จากศูนย์เยาวชนวัดหัวลำโพง
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ประกวดและแข่งขันด้านวิชาการ
ส่งเสริมให้นักเรียนประกวดและแข่งขันด้านศิลปะ
ส่งเสริมให้นักเรียนประกวดและแข่งขันด้านกีฬา
จัดดำเนินการโรงเรียนส่งเสริมวิถีพุทธ
โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานดีเด่นระดับกรุงเทพมหานคร โล่เกียรติคุณ จากสำนักการศึกษา
ประกาศยกย่องเชิดชูครูเกียรติ ครูสภา ประกาศเกียรติคุณ กระทรวงศึกษา 16 ม.ค. 52
รางวัลส่งเสริมโครงการฝึกอบรม เยาวชนสัมพันธ์ ประกาศเกียรติคุณ กองบัญชาการตำรวจนครบาล 21 เม.ย. 51

ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคลดีเด่น ด้านการศึกษาโล่เกียรติคุณ กระทรวงศึกษา  29 พ.ค.52
ประกาศเกียรติคุณประเภท 4 ชั้นที่ 2 ผู้ปฎิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรู้ ความสามารถ ความวิริยะ อุตสาหะ และความเสียสละ
ประกาศเกียรติคุณ กรุงเทพมหานคร 14 ธ.ค.51
รางวัลชนะเลิศโครงการ “อาหารปลอดภัย เด็กไทยฉลาด” จากกรุงเทพมหานคร
รางวัลชนะเลิศระดับเขตกรุงเทพมหานคร ในกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน
รางวัลชนะเลิศการควบคุมการบริโภคอาหารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
รางวัลชนะเลิศประกวดคำขวัญ ไฮน์จูเนียร์ สุรพลฟู๊ดส์
รางวัลชนะเลิศการประกวดคอลัมน์ กีฬาคือ ยาวิเศษ (โล่เกียรติยศ ถ้วยรางวัล)
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นักกีฬาฟุตบอล 7 คน อายุไม่เกิน 10ปี
รางวัลดีเด่นสถานศึกษาปลอดลูกน้ำยุงลาย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประกวดวาดภาพงานสมัชชาคุณธรรม
โครงการรักการอ่านยอดเยี่ยม รอบ 2 สำนักการศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับประถมศึกษา
โครงการประกวดธนาคารวัสดุรีไซเคิลปีที่ 2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประกวดวาดภาพ มูลนิธิ ศิลปะเพื่อมวลมนุษย์
รางวัลชมเชยโรงเรียนสร้างสุขภาพต้านเบาหวาน
รางวัลชมเชยชิ้นงานคณิตศาสตร์ “ว่าวพีระมิด” สำนักการศึกษา
รางวัลชมเชยประกวดวาดภาพ ปฐมพยาบาล สภากาชาดไทย
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ โครงงานนักเรียน ช่วงชั้นที่ 2 สำนักการศึกษา
รางวัลกิจกรรมประกวดและแข่งขันกีฬา “มหกรรมวันศูนย์เยาวชน” ได้รับถ้วยคะแนนรวมอันดับที่ 2 ของเขตบางรัก
1. ชนะเลิศการประกวดวัสดุรีไซเคิล
2. รองชนะเลิศอันดับที่ 1 แชร์บอลหญิง
3. รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เทเบิลเทนนิส (ชายเดี่ยว)
4. รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ยิงจุดโทษ
5. รองชนะเลิศอันดับที่ 1 วิ่งสามขา
6. รองชนะเลิศอันดับที่ 2 แข่งขันฟุตซอล
7. รองชนะเลิศอันดับที่ 3 วิ่งกระสอบ
เด็กหญิงกฤษณลักษณ์ได้รับรางวัลการประกวดภาพ
ได้รับป้ายจากโครงการรักการอ่าน
ได้รับเหรียญทองจากโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ผ่านการประเมินมาตรฐานโรงเรียนจาก สมศ.รอบที่สอง
ได้รับป้ายมาตรฐานโรงเรียนกรุงเทพมหานคร
ผ่านการประเมินมาตรฐานโรงเรียนจาก สมศ.
ได้รับป้ายโรงเรียนสีฟ้า ( การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ) จากกรมการค้าภายใน
ได้รับรางวัลชมเชย"โรงเรียนจัดกิจกรรมภาษาไทยดีเด่น" ในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ
เหรียญทองแดง การแข่งขันเปตอง หญิงเดี่ยว ในกีฬานักเรียน กทม.โรงเรียนวัดม่วงแค เลขที่ 30 ซ.เจริญกรุง 34 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร..02-2341497 แฟกซ์.02-2341497
email & facebook: watmuangkae@hotmail.co.th