.......โรงเรียนวัดนาคกลาง สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ เลขที่ 761 ซ.ทวีธาภิเศก ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2465-0583............
อ่านข่าวเช้าวันนี้
     

นักเรียนนั่งฟังข่าว
นักเรียนสวมบทบาทเป็นนักข่าว
แต่ละวันจะมีการเปลี่ยนนักข่าวเพื่อให้นักเรียนกล้าแสดงออก
 
 
 
   
             
           
             
 
 
 
 
 
 
     
Google  
 
 
 
                       
 
                       
 
       
 
 
   
กรุงเทพมหานคร  
   
สำนักการศึกษา      
     
การกำหนดตำแหน่งวิทยฐานะ    
     
โรงเรียนอัจฉริยะ      
     
  ราชกิจจานุเบกษา    
     
  

                                                                                        โรงเรียนวัดนาคกลาง
                                 
                                          เลขที่ 761 ซ.ทวีธาภิเศก   ถ.อรุณอมรินทร์  แขวงวัดอรุณ  เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพมหนาคร  10600
                                                                              
                                                                                 โทรศัพท์/โทรสาร    0-2465-0583

                                                                       E-mail : watnakklang_school@hotmail.com
                                                                               
                                                                                               
                                                                                              กลับด้านบน