เข้าค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2555

วันที่  3-5 ตุลาคม 2555

ณ  โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี

ภาพบรรยากาศ
 
 
 

นายศุภวัช พิทักษ์เสรีชน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ ฝ่ายวิชาการ
เป็นประธานเปิดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด

ผู้บริหารและคณะครู ลูกเสือ-ยุวกาชาด
ท่องคำปฏิญาณ
ลูกเสือ-ยุวกาชาด เปิดกอง
ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี
 
 
 
 
อบรมวิธีการกางเต้นท์
อบรมการปฐมพยาบาล
ผจญไต่เชือก
 
 
 
 
ลอดอุโมงห่วง
คณะผู้บริหาร ครู เข้าร่วมกิจกรรมรอบกองไฟ
ตัวแทนลูกเสือ-ยุวกาชาดคล้องพวงมาลัยแก่ประธาน
 
 
 
 
กิจกรรมประจำฐานเดินทางไกล
ผู้อำนวยการมอบรางวัลแก่กลุ่มที่ชนะการปฏิบัติกิจกรรม
พิธีปิดกิจกรรม
ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี